Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
22 Október, 2010