Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
24 Apríl, 2011