Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
23 Jún, 2011