Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
9 Jún, 2012