Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
29 Jún, 2012