Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
2 September, 2012