Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
12 Jún, 2013