Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
21 September, 2013