Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
20 Máj, 2013