Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
7 September, 2015