Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
21 Máj, 2016