Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
6 Február, 2017