Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
10 Apríl, 2017