Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
2 Október, 2017