Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
20 Február, 2018