Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
25 Apríl, 2018