Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)
6 Apríl, 2018