Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
9 Október, 2019