Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
15 Jún, 2022