Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
14 Jún, 2022