Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
8 September, 2022