Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
11 Október, 2022