Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
20 Október, 2023