Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
17 Máj, 2023