Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
15 Február, 2023