Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Program

27.3.2023 - 2.4.2023

Banská Bystrica a Zvolen

Pondelok07:45modlitby MUŽI
M. Helexa
17:00Modlitby za evanjelizácie
M. Belko
18:00modlitby ZBOR
Utorok10:00modlitby MAMIČKY BB
R. Matušeková
15:30skupina AKA
A. Ukropová
17:45skupina KRUPINA – modlitby
18:00Gospelový koncert so skupinou TYMY v Múzeu SNP
L. Wojtovič
Streda17:30modlitby TÁŇA
T. Golierová
18:00BOHOSLUŽBA
Štvrtok17:00skupina RUDNO n. HRONOM
D. Bučko
17:30skupina LEVICE
F. Balázs
18:00skupina KRUPINA
18:00Gospel evening vo Zvolene
R. Toman
Piatok16:45Olivky
17:00skupina JOŽKO ZV – modlitby
J. Greško
17:30skupina ANETKA
A. Kánová
18:00skupina ŽIAR n. HRONOM
J. Beľa
18:00skupina JOŽKO ZV
J. Greško
18:00modlitby ZBOR
18:00skupina ZV. SLATINA
S. Hronec
19:00CROSSOVER
Urban Spot BB (Skuteckého 3)
Sobota07:00skupina ŽIAR n. HRONOM – modlitby
18:00Finančný seminár
V. Luka
Nedeľa10:00BOHOSLUŽBA