Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Program

15.4. - 21.4.2019

Banská Bystrica a Zvolen

Pondelok15:00ZV - Mládež
17:00ZV - Modlitby JANO
18:00Modlitby ŽENY
Utorok05:00Modlitby ZBOR
06:00Modlitby ZBOR
07:00Modlitby ZBOR
10:00Modlitby MAMIČKY
15:30Skupina AKA
17:00Buď fit (cvičenie pre ženy)
Info: Ida Sršňová
18:00Skupina Banská Štiavnica
18:00Skupina Žarnovica
Streda17:00Modlitby za nespasených rodinných príslušníkov
18:00ZHROMAŽDENIE
Štvrtok17:00Alfa skupina
Info: J. Lengyel
PiatokMládež BB
Turistika Tajov - Skalka
17:00Skupina Žiar nad Hronom
17:00Skupina ANETKA
17:00Skupina JANKO
18:00Dorast BB
18:00Skupina Krupina
18:00Skupina Zvolenská Slatina
20:30Modlitby BRAŇO
Nedeľa09:00Modlitby za zhromaždenie
09:00Modlitby PEŤO
10:00ZHROMAŽDENIE