Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Program

3.12.- 9.12.2018

Banská Bystrica a Zvolen

Pondelok11:30Modlitby JARDO
17:30Modlitby ANKA
Utorok05:00Modlitby ZBOR
06:00Modlitby ZBOR
07:00Modlitby ZBOR
18:00Skupina Žarnovica
Streda06:30Modlitby AKA
10:00Modlitby MAMIČKY
18:00Skupina Banská Štiavnica
18:00Skupina DALO
Štvrtok17:00Modlitby za nespasených rodinných príslušníkov
18:00ZHROMAŽDENIE
Piatok16:45Olivky
17:00Skupina ANETKA
18:00Mládež BB
18:00Dorast BB
18:00Skupina Krupina
18:00Skupina Žiar nad Hronom
18:00Skupina Zvolenská Slatina
Nedeľa09:00Modlitby za zhromaždenie
09:00Modlitby PEŤO
10:00ZHROMAŽDENIE