Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Program

16.9. - 22.9.2019

Banská Bystrica a Zvolen

Pondelok15:00ZV - Mládež
17:00ZV - Modlitby JANO
18:00Modlitby MUŽI
Utorok05:00Modlitby ZBOR
06:00Modlitby ZBOR
07:00Modlitby ZBOR
10:00Modlitby MAMIČKY
17:00Buď fit (cvičenie pre ženy)
Info: Ida Sršňová
18:00Skupina Banská Štiavnica
18:00Skupina Žarnovica
Streda17:00Modlitby za nespasených rodinných príslušníkov
18:00ZHROMAŽDENIE
Štvrtok17:00Alfa skupina
Info: J. Lengyel
18:00Proti prúdu
Info: Michal Belko
Piatok18:30KONFERENCIA BB - ZHROMAŽDENIE
ŠH Štiavničky
Sobota10:00KONFERENCIA BB - ZHROMAŽDENIE
ŠH Štiavničky
14:00Obed pre nezadaných
14:30Krsty
Zborová budova
17:00KONFERENCIA BB - ZHROMAŽDENIE
ŠH Štiavničky