Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Program

29.6. - 5.7.2020

Banská Bystrica a Zvolen

PondelokSKUPINY
O programe svojej skupiny počas týždňa sa informujte u svojho vedúceho.
18:00Modlitby
ženy / spoločné modlitby
Streda18:00Bohoslužba
Nedeľa09:00Bohoslužba
11:30Bohoslužba
14:30Mládež