Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Program

13.9. - 19.9.2021

Banská Bystrica a Zvolen

Pondelok07:30Modlitby MUŽI
M. Helexa
16:30Skupina ZUZKA
Z. Jančíková
18:00Modlitby ZBOR
18:00ZV - Modlitby JANO
J. Chabada
20:00ZOOM s Nickom Nilsonom
Utorok06:00Modlitby MIRO
M. Tomaník
10:00Modlitby MAMIČKY BB
R. Matušeková
10:00Modlitby MAMIČKY ZV
M. Tomanová
16:30modlitby JOŽKO ZV
18:00Skupina Banská Štiavnica
D. Luprich
18:00New Beginnings - Menora ZV
B. Lukačka
Streda18:00BOHOSLUŽBA
Štvrtok16:30Alfa skupina
J. Lengyel
17:30Modlitby JOŽKO ZV
18:00Skupina Krupina
J. Tököli
Piatok16:45Olivky
17:00Skupinka JANKO
J. Šimonovič
17:00Modlitby ANETKA
A. Kánová
17:30Skupina JOŽKO - ZV
18:00Mládež
O. Filipko
18:00Dorast
P. Bartošík
18:00Skupina Žiar nad Hronom
J. Beľa
18:00Skupina Zvolenská Slatina
S. Hronec
Sobota17:30Skupina JOŽKO - ZV
Nedeľa09:00Modlitby PEŤO
P. Kanda
10:00BOHOSLUŽBA
hosť Richard Moore
17:00BOHOSLUŽBA
hosť Richard Moore