Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Program

11.11. - 17.11.2019

Banská Bystrica a Zvolen

Pondelok15:00ZV - Mládež
17:00ZV - Modlitby JANO
18:00 ZV - Skupina IVKA
18:00Spoločné zborové modlitby
Utorok05:00Modlitby ZBOR
06:00Modlitby ZBOR
07:00Modlitby ZBOR
10:00Modlitby MAMIČKY
17:00Buď fit (cvičenie pre ženy)
Info: Ida Sršňová
18:00Skupina Banská Štiavnica
18:00Skupina Žarnovica
18:00Klub Menora - ZV
Streda17:00Modlitby za nespasených rodinných príslušníkov
18:00ZHROMAŽDENIE
Štvrtok17:00Alfa skupina
Info: J. Lengyel
18:00Proti prúdu
Info: Michal Belko
Piatok16:45Olivky
17:00Modlitby ANETKA
18:00Mládež BB
18:00Dorast BB
18:00Skupina Krupina
18:00Skupina Žiar nad Hronom
18:00Skupina Zvolenská Slatina
Sobota13:00ZV - skupina JOŽKO
Nedeľa09:00Modlitby za zhromaždenie
09:00Modlitby PEŤO
10:00ZHROMAŽDENIE