Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Program

24.1.2022 - 30.1.2022

Banská Bystrica a Zvolen

Streda18:00BOHOSLUŽBA
Nedeľa10:00BOHOSLUŽBA
17:00BOHOSLUŽBA