Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Program

18.1. - 24.1.2021

Banská Bystrica a Zvolen

Streda18:00BOHOSLUŽBA - ONLINE
Nedeľa10:00BOHOSLUŽBA - ONLINE
18:00BOHOSLUŽBA - MLÁDEŽ ONLINE
max. 50 osôb