Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Program

19.4. - 25.4.2021

Banská Bystrica a Zvolen

Utorok17:00BOHOSLUŽBA
18:00New Beginnings - Menora
kluby pre ne/závislých vo Zvolene
Štvrtok17:00BOHOSLUŽBA
Nedeľa10:00BOHOSLUŽBA
17:00BOHOSLUŽBA