Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Logos január 2007


Vyberáme

Boží řeč k lidem

Redakcia | Vyučovanie

Boží řeč k lidem

Původní biblické texty a jejich překlady Čítať viac...