Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Samostatný zbor Bratislava

kapusta-opt-2.jpegAsi pred tromi rokmi Kresťanské spoločenstvo Milosť prijalo výzvu začať prácu v hlavnom meste SR v Bratislave. Dnes sa táto práca dostala do fázy, kedy je možné začať hovoriť o samostatnom zhromaždení. V tomto článku si pripomenieme cestu, ktorú toto zhromaždenie prešlo, ako sa vyvíjalo a ako vyzerá dnes.

Prvé stretnutia v Bratislave sa uskutočnili v novembri v roku 2003. Prebehli prostredníctvom tzv. alfa-kurzov. Boli organizované ako príjemné, nekonfrontačné stretnutia s občerstvením, počas ktorých sa predstavovali základné kresťanské hodnoty. Stretnutia získali pre Ježiša niekoľko ľudí a niekoľko sa zase stalo kresťanskými sympatizantami. Bol to celkom sľubný začiatok. Z týchto stretnutí sa postupne vyvinuli pravidelné bohoslužby. Domovským miestom sa stal DK Ružinov, čo sa nakoniec ukázalo ako vyhovujúce miesto. Bohoslužby tam prebiehajú až dodnes. Na začiatku boli organizované jedenkrát do týždňa a neskôr pribudol ďalší deň. Na bohoslužby pravidelne prichádzali kázať viacerí služobníci, najmä z Martina. V roku 2004 sa pridali aj pravidelné modlitebné stretnutia a v súčasnosti je organizovaná aj biblická škola. Myslím, že ustanovenie pravidelných bohoslužieb a získanie vhodného priestoru bolo jedným z dôležitých medzníkov.

So začiatkom bohoslužieb vystúpila do popredia jedna dôležitá otázka a to otázka známej kresťanskej turistiky. Tento jav nie je v iných mestách na Slovensku až taký známy, ale v Bratislave je to dosť bežná vec. Mnohí kresťania sú totiž zvyknutí chodiť z jedného zhromaždenia do druhého. Podľa toho koho majú práve chuť počuť, akú majú náladu, alebo ako ich Pán práve „vedie“. Pamätám si, ako raz prišiel do zboru jeden mladý muž a celý naradostený nám po zhromaždení oznámil, že toto je už jeho dnešné štvrté zhromaždenie, čo je naozaj dosť slušný výkon. Bol na to veľmi hrdý a možno to myslel aj úprimne. Položili sme mu však otázku, ktoré zhromaždenie a ktorý pastor sa na neho môže spoľahnúť. Neviem, či mu to bolo na dobré, alebo na pohoršenie, ale v každom prípade sme sa už nestretli.

Ďalším zaujímavým poznaním z Bratislavy bolo poznanie množstva „naddenominačných služieb a služobností“, ktoré tu pôsobia. Raz prišla do zhromaždenia jedna dáma, ktorá nám oznámila, že pozná Bibliu oveľa lepšie ako my a že teraz píše prorockú knihu pre všetky bratislavské cirkvi. Je vraj veľmi dôležitá a všetci ju potrebujú prijať. Momentálne však do žiadnej cirkvi nepatrí, pretože nechce byť požehnaním len pre jednu. Bolo to pre mňa skutočne veľkým zážitkom, pretože dovtedy som o takýchto ľuďoch len počul, ale teraz som mal možnosť ich aj osobne stretnúť. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme si udržali zdravý rozum a aby sme prezentovali zdravé učenie, ktoré dokáže obhájiť samo seba.

Bratislava sa teda na jednej strane tvári ako veľké, nič nepotrebujúce, úspešné mesto, ale je v ňom, žiaľ, aj veľa náboženského bláznovstva. Ľudia, ktorí sa postupne obracali k Bohu, boli vedení k tomu, že nie je veľmi dobré angažovať sa v zhromažďovaní kresťanov z iných zborov. Viacej obsadených stoličiek a bombastické fotografie z veľkých konferencií nie je to najdôležitejšie. Myslím, že v súčasnosti je táto pravda jasná asi každému.

Účasť na Bohoslužbách je stabilizovaná. Zdá sa ale, že zhromaždenie sa nedá merať len nejakým počtom ľudí, ale aj určitou vnútornou stabilitou, odovzdanosťou a známosťou ľudí. Na čo bol, samozrejme, potrebný určitý čas. Pre tento účel môže celkom dobre poslúžiť aj biblická škola, ktorá sa začala zhruba pred dvomi mesiacmi. Ak si to môžem dovoliť odhadnúť, tak táto vnútorná charakteristika zhromaždenia sa začína tvoriť až v poslednej dobe. Myslím, že najmä mladí ľudia sú veľmi aktívni, premietajú na internátoch, zachovávajú si zdravý rozum a hlavne majú chuť niečo v živote dosiahnuť.

Chcel by som ešte spomenúť ľudí, ktorí sa významnou mierou podieľali na vzniku tohto zhromaždenia. Duchovne od začiatku celú prácu dostal na starosť pastor 
Adrián Šesták, pre ktorého bolo určite výzvou pokúsiť sa viesť súčasne zhromaždenie v Martine aj v Bratislave. Novinkou bolo aj pravidelné nekoľkohodinové cestovanie, na ktorom sa podieľali viacerí kresťania z Martina. Dôležitú úlohu vo vývoji zhromaždenia zohrali aj manželia Kapustovci, ktorí sa hneď od začiatku veľmi aktívne podieľali na organizovaní rôznych aktivít a stali sa akýmisi bratislavskými styčnými dôstojníkmi. Postupne k nim pribúdali ďalší verní kresťania, ktorým tiež patrí vďaka. Ďalej by sa patrilo poďakovať aj verným bratom a sestrám, ktorí od začiatku niesli túto prácu vo svojich modlitbách, a podporovali ju svojou účasťou alebo finančne.

Bratislava je teda naďalej veľkou výzvou. Je to miesto, kde sa prijímajú mnohé strategické rozhodnutia pre celé Slovensko. Je to miesto rokovaní a mnohých významných obchodných stretnutí. Je tu množstvo ľudí, ktorí majú potenciál ovplyvniť mnohé. Bratislava je aj miestom s dobrou úrovňou vysokých škôl, kde odchádza študovať stále viac mladých ľudí z našich zborov. Je určite dobre, keď budú mať možnosť navštevovať kvalitné zhromaždenie. Viacerí bratia a sestry si tu našli aj výhodné pracovné príležitosti a určite bude zaujímavé sledovať ďalší vývoj tejto práce. Je to určite dobrá šanca na veľkú cirkev.Súvisiace články

Kresťanské spoločenstvo Bratislava|Logos 9 / 2009 | Stanka a Ľubo Havierníkovci |Predstavujeme
Predstavujeme naše zbory - Bratislava|Logos 1 / 2016 | Žofia Suchá|Predstavujeme
Zbor Viery v Debrecéne|Logos 2 / 2007 | Jaroslav Kříž |Reportáž
Nový zbor v Belfaste|Logos 8 / 2021 | Redakcia |Zo života cirkvi
Kresťanské spoločenstvo Milosť Bratislava|Logos 9 / 2019 | Katarína Nováková|Predstavujeme