Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Logos február 2011


Vyberáme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Aktuálne

Pokračujeme

To, ako sa šírilo evanjelium Ježiša Krista začiatkom roka, podľa môjho názoru v histórii novodobého Slovenska nemá obdobu. Čítať viac...

Prežije rodina?

Jaroslav Kříž | Téma

Prežije rodina?

Je veľký tlak na inštitúciu rodiny, rozvodovosť je vysoká, polovica detí vyrastá v neúplnej rodine... Čítať viac...

Dušan Lacho v Banskej Bystrici

Alena Filipková | Zo života cirkvi

Dušan Lacho v Banskej Bystrici

Uzdravujúca Božia moc v akcii. Čítať viac...