Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Logos máj 2015


Vyberáme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Kážeme evanjelium, študujeme Bibliu, modlíme sa, zhromažďujeme sa, aby sme uctievali Boha, budovali sa vo viere a budovali ďalších učeníkov. Čítať viac...

Chlieb náš každodenný

Jaroslav Kříž | Téma

Chlieb náš každodenný

Bude užitočné, keď si na tému hmotných požehnaní pripomenieme niekoľko princípov. Čítať viac...

Kresťanská konferencia Banská Bystrica, máj 2015

Alena Filipková | Zo života cirkvi

Kresťanská konferencia Banská Bystrica, máj 2015

Druhá tohtoročná Kresťanská konferencia cirkvi Kresťanské spoločenstvá Čítať viac...