Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Logos február 2019


Vyberáme

Choď k mravcovi...

Jaroslav Kříž | Téma

Choď k mravcovi...

„Hľadajte najprv Kráľovstvo Božie a všetko ostatné vám bude pridané.“ Čítať viac...

Fascinujúci Kristus II.

Branislav Matušek | Vyučovanie

Fascinujúci Kristus II.

Biblia hovorí o Dobrej správe – Evanjeliu Ježiša Krista – ako o tajomstve, ktoré bolo v predchádzajúcich vekoch skryté, ale teraz je zjavené. Čítať viac...

Ukrajinské požehnanie s príchuťou Afriky

Daniel Šobr | Zo života cirkvi

Ukrajinské požehnanie s príchuťou Afriky

Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici Čítať viac...