Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Ukrajinské požehnanie s príchuťou Afriky

260119-0039.jpg

Januárová konferencia Kresťanského spoločenstva Milosť a Cirkvi viery bola iná hneď z niekoľkých dôvodov. Tradičný časový rozvrh konferencie – dve zhromaždenia v sobotu a nedeľná ranná bohoslužba – sa zmenil, a všetci sme sa zišli už v piatok večer (namiesto mládežníckeho stretnutia) a konferencia vyvrcholila sobotným večerným zhromaždením. Mnohým účastníkom konferencie, ktorí pricestovali zďaleka, to umožnilo mať po návrate z Banskej Bystrice ešte jeden deň voľna na oddych.

Veľkým ťahákom tejto konferencie, pre ktorý väčšina účastníkov pricestovala už v piatok večer, bola návšteva pastora jedného z najväčších kresťanských zborov v Európe – zboru Víťazstvo z Kyjeva na Ukrajine. Týmto pastorom však nie je Ukrajinec, ale Afričan pôvodom zo Zimbabwe, pastor Henry Madava. Ide o významného Božieho muža, ktorý okrem niekoľkotisícového zboru v Kyjeve vedie tiež množstvo ďalších zborov po celej Ukrajine aj v iných krajinách a založil tiež medzinárodnú misijnú organizáciu Crist for All Cities, s ktorou robí veľké masové evanjelizačné kampane po celom svete.

Pastora Henryho poznáme už z jeho minuloročnej návštevy, počas ktorej navštívil zbory v Banskej Bystrici a Prahe. Jeho mocná služba vtedy mnohých zaujala, a preto bola jeho návšteva na konferencii spojená s veľkým očakávaním.

img-3879.jpg

Henry Madava k nám pricestoval v rovnakom duchu, v akom nám počas svojej nedávnej návštevy slúžil Rodney H. Brown na konferencii v Bratislave. Pastor Rodney vtedy vyhlásil, že naše hnutie čaká rýchly rast. To, čo sme budovali 10 rokov, teraz stihneme za 3 roky. Hoci tu pastor Henry vtedy nebol, ani o tom nepočul, kázal veľmi podobný odkaz, ktorý bol tentoraz zameraný na to, ako tento rast prakticky dosiahnuť.

Na zhromaždení v piatok večer hovoril o Dávidovi. Na jeho príbehu o boji s Goliášom predstavil duchovný princíp, ktorý hovorí o tom, ako sa vo svojom živote a službe dostať na vyššiu úroveň. Podstatou je robiť to, do čoho sme boli povolaní, používať svoje dary, nesnažiť sa byť niekým iným a uveriť tomu, že keď sme „dokázali zabiť leva aj medveďa, s Božou pomocou zabijeme aj Goliáša“.

V sobotu ráno nám pastor Henry hovoril o tom, ako dosiahnuť akcelerácie, zrýchlenia v našom živote a službe. Svoje vyučovanie podoprel niekoľkými biblickými príkladmi. Na záver obidvoch zhromaždení slúžil Henry Madava kladením rúk a množstvo zhromaždených veriacich mohlo tak prijať čerstvé pomazanie Ducha Svätého, zakúsiť uzdravenie či zmocnenie do služby.

foto-24-1.jpg260119-0036.jpg

Na osobnosti a službe pastora Henryho je najpozoruhodnejšia skutočnosť, že pastor pôvodom z Afriky dokáže úspešne slúžiť vo východnej Európe a vybudovať tu veľkú, životaschopnú cirkev, ktorá významným spôsobom zasahuje spoločnosť. Schopnosť Henryho Madavu objavovať skryté talenty vo svojich spolupracovníkoch a naplno využívať ich obdarovanie a potenciál vedie k vzniku veľmi úspešných miestnych zborov a je pre nás veľkou inšpiráciou.

Medzi sobotným doobedňajším a popoludňajším zhromaždením opäť tradične prebehli krsty a na večernej bohoslužbe sa naši noví bratia a sestry predstavili cirkvi a prijali požehnanie od pastorov. Konferencia vyvrcholila posolstvom senior pastora Jaroslava Kříža. Hovoril o konkrétnych praktických krokoch, ktoré potrebujú kresťania robiť, aby ich život a služba napredovali. Na príbehu Gedeona ukázal, že aj človek, ktorý mal o sebe nízku mienku, dokázal vykonať veľké veci. Aj my o sebe potrebujeme zmýšľať ako o „udatných hrdinoch“, povzbudzovať sa a navzájom sa neznižovať. Potrebujeme byť stromami, ktoré prinášajú ovocie a ich konáre Boh pravidelne čistí. Musíme byť ochotní sa meniť, zbavovať sa starých vecí a byť ochotní navzájom sa „obrusovať“ vo vzťahoch. Pastor Jaroslav tiež hovoril o tom, aká dôležitá je jednota, že je dôležitejšia ako množstvo. Jednotu zboru krásne ilustruje pokrik Gedeonových bojovníkov: „Za Hospodina a za Gedeona!“

img-3414-1.jpg

Konferencie Kresťanského spoločenstva sú vždy veľmi dobré, táto posledná sa vydarila, bolo to také „ukrajinské požehnanie s príchuťou Afriky“, a my sa už teraz opäť môžeme tešiť na ďalšiu, ktorá sa uskutoční koncom apríla opäť v Banskej Bystrici.

Konferenčné kázne pastora Madavu a pastora Kříža si môžete vypočuť na YouTubeovom kanáli Kresťanského spoločenstva alebo na stránkach milost.tv či milost.sk.

 Súvisiace články

Abrahámovo požehnanie|Logos 1 / 2011 | Adrián Šesták |Téma
Materská dovolenka - púšť, alebo požehnanie?|Logos 9 / 2016 | Katka Štugnerová|Vyučovanie
Pokračujeme|Logos 10 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Jedzte, tučné, pite sladké|Logos 11 / 2010 | Tibor Ruff |Vyučovanie
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme