Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Boží láska mě uzdravila

Svědectví o mém zázračném uzdravení

logos-2020-08-svedectvi-jitka-small.jpgNemohu si nechat jen pro sebe své přesvědčení o tom, jak nás svá stvoření Bůh miluje a jak je k nám milostivý. Mé zázračné uzdravení z těžké nemoci je toho důkazem.

Rovnováhu v životě a východisko z různých životních situací jsem dřív hledala v ezoterických naukách, ale nenacházela jsem ji. Tušila jsem, že existuje něco, co nás přesahuje nadpřirozenou láskou a milostí. Jednou ráno po obvyklé meditaci jsem poprosila Boha, aby jeho vůle byla i mojí vůlí a projevila se v mém životě. Za pár týdnů jsem měla sen, ve kterém jsem cítila dotyk Ježíše a Jeho Lásku a Světlo. Ten blažený pocit si stále pamatuji. V létě toho roku jsem přijela na návštěvu ke svým přátelům do Banské Bystrice a slyšela jsem u nich evangelium a přijala jsem Ježíše za svého Spasitele. 19. září 2015 jsem byla ve svých 67 letech pokřtěna na konferenci v Banské Bystrici.

Bůh – dlouho shovívající režisér našeho života načasoval moje obrácení v pravou chvíli. Jeho Milostí jsem byla uzdravena z artrózy kolena i z dýchacích potíží po prodělané chřipce. Byla to zázračná – okam­žitá uzdravení. Sláva Bohu!

Jenže to nejhorší mělo teprve přijít na začátku roku 2019. Únava a nevolnost mě upozornily na to, že s mým zdravím není všechno v pořádku. Laboratorní výsledky ukázaly vysoké hodnoty jaterních testů. Byla jsem odeslána do Fakultní nemocnice v Olomouci a tady byla zjištěna neprůchodnost žlučových cest. Při operaci mě byl odstraněn zanícený žlučník, ale prognóza nebyla dobrá. V břišní krajině došlo k sepsi, takže jsem byla v nemocnici léčena delší dobu s antibiotiky. Jednou v noci jsem se na nemocničním lůžku náhle probudila a ve svém nitru jsem vnímala slova: „Neboj se, uzdravíš se!“ Halleluja!

Toto Boží zaslíbení se stalo mým pevným bodem, na který jsem upírala svůj vnitřní zrak. V nemocnici mě navštívili pastor olomoucké církve Martin Mazúch a MUDr. et. MVDr. Jozef Škarda, PhD., který je známý svými přednáškami o uzdravení. Jejich modlitby byly pro mne velkým posílením víry v Boží uzdravující moc. Velkou podporou pro mne byly modlitby sester, bratrů a pastorů ze sborů v Banské Bystrici, v Olomouci a v Trenčíně, kam dojíždím na bohoslužby.

Kontrolní vyšetření na CT po operaci ukázalo, že se vytvořily dvě cysty na pankreatu, z nichž jednu nebylo možné operovat, a protože byla zhoubná, byla jsem odeslána na Onkologickou kliniku v Olomouci. Tady jsem podstoupila 12x chemoterapii, kterou jsem snášela velmi dobře, jen s minimálními obtížemi.
Vlasy mě sice vypadaly a zhubla jsem asi o 12 kg, ale to nebylo nic, co bych nezvládla. Vyřešila to paruka a o několik čísel menší oblečení.

Nejdůležitější pro mě byla víra v Boží zaslíbení, které jsem dostala. Často jsem si připomínala Slovo, které říká, že žádné Slovo poslané Bohem se nevrátí k Němu prázdné, ale vykoná to, k čemu bylo posláno. Někdy přišly chvíle, kdy se symptomy nemoci projevovaly, ale já jsem si uvědomovala, že Boží uzdravení přichází z duchovní oblasti a teprve později se projeví na fyzickém těle. Co když potřebuji ke svému úplnému uzdravení ještě větší víru? A tak jsem posilovala svou víru Božím Slovem, které říká v 2Kor 4,18: „… nedíváme se na to, co je vidět, ale na to, co vidět není… a Žalmem 103: „Dobrořeč Duše má Hospodinu.“ Boží slovo se stalo mým duchovním chlebem a já jsem v něm nacházela každý den silné povzbuzení. Boží slovo, Milost a Láska mě uzdravily.

Moje uzdravení se potvrdilo lékařským vyšetřením na CT v lednu a v červnu 2020, kdy lékaři konstatovali, že můj pankreas je v pořádku. Sláva Bohu! Moje duše přetéká vděčností k mému Uzdraviteli a Lékaři, Všemohoucímu Bohu Otci, Bohu Synu a Duchu Svatému! S vděčností plním svůj slib, který je v mé modlitbě za uzdravení: „Nezemřu, ale žít budu a hlásit budu skutky Hospodinovy.“ Halleluja!

Jitka RoháčkováSúvisiace články

Víra, naděje a láska|Logos 2 / 2013 | Daniel Šobr |Téma
Láska prejavená v skutkoch|Logos 12 / 2018 | Szilvia Finta|Vyučovanie
Boží řeč k lidem|Logos 1 / 2007 | Redakcia |Vyučovanie
Znovuzrodenie – Boží zázrak|Logos 12 / 2016 | Redakcia |Skutočný príbeh
Operácia „Boží hnev“|Logos 3 / 2018 | rcs |Izrael