Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Logos august 2020


Vyberáme

Bože, čo vlastne mám robiť?

Jaroslav Kříž | Téma

Bože, čo vlastne mám robiť?

Zamyslime sa nad Božou vôľou všeobecne – ako nad pojmom – i nad tým, aký vlastne má súvis s naším pozemským životom. Čítať viac...

Teória medzery

Daniel Šobr | Vyučovanie

Teória medzery

Čo sa stalo medzi prvým a druhým veršom knihy Genezis? Čítať viac...

Kultúra 2020

Michal Tausk | Vyučovanie

Kultúra 2020

Kam pokročila progresívna spoločnosť? Čítať viac...