Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Božie sýpky sa napĺňajú aj v Poľsku

FESTIWAL NADZIEI 14-15 CZERWCA 2014 WARSZAWA

logos-07-festival.jpg

Pastor kresťanského zboru Spichlerz (v preklade Sýpka) Jacek Słaby nás pozval na evanjelizačný víkend do Varšavy. Kresťania v Poľsku v spolupráci so službou Billy Graham Evangelistic Association pripravili evanjelizačnú kampaň s názvom FESTIVAL NÁDEJE.

Veľkolepá demonštrácia viery v Ježiša sa uskutočnila v sobotu 14. júna a v nedeľu 15. júna na najväčšom štadióne v Poľsku, na štadióne Légii Varšava.

Zhromaždenie začalo poobede o 15:30 chválami a modlitbami. Na pódiu sa striedali chváliace skupiny z Poľska a zo sveta. Chvály sprevádzal tisícčlenný spevácky zbor vokalistov z rôznych zborov z celého Poľska. Celý štadión chválil Boha s Tommy Coomes Band, Dennisom Agajanianom, Chórom TGD a ďalšími chváličmi. Veľmi zaujala Natalia Niemen, dcéra slávneho poľského hudobníka Czieslava Niemena, ktorý bol veľkou osobnosťou svetovej hudby 20. storočia. Natalia odovzdala svoj talent službe Bohu na šírenie evanjelia. Skladá gospelovú hudbu aj texty, spieva chvály a rozpráva ľuďom, ako Ježiš zmenil jej život. Chvály sa striedali s kázaným Božím slovom, kazatelia pochádzali z rôznych zborov z celého Poľska, ale všetci mobilizovali prítomných kresťanov hlavnou ideou festivalu: Jedinou nádejou pre Poľsko je Ježiš.

O 18:00 sa na štadióne zišlo už približne 20 000 ľudí a mohol sa začať hlavný bod programu – kázanie evanjelia. Hlavným kazateľom bol Franklin Graham, syn evanjelistu Billyho Grahama. Franklin káže evanjelium po celom svete od roku 1989, keď jeho priateľ John Wesley White zistil, že Franklin má ten istý dar evanjelistu ako jeho otec. Franklin už kázal evanjelium asi 8 miliónom ľudí po celom svete. Je riaditeľom Evanjelizačnej spoločnosti Billyho Grahama a riaditeľom medzinárodnej humanitárnej spoločnosti Samaritan’s Purse.

Biblické posolstvo Franklina sa týkalo verša z Matúša 19,16-22 o bohatom mladíkovi, ktorému chýbalo to najdôležitejšie: zmysel života tu na zemi a istota spasenia na večnosť. Franklin spomenul paralelu so spevákom Kurtom Cobainom, ktorý bol veľmi úspešný, veľmi bohatý, ale sám sa priznal, že jeho život je jedna veľká čierna diera. Nádejou pre všetkých frustrovaných, bohatých alebo chudobných je Boží Syn. Franklin kázal úplné evanjelium o spasení a na konci prítomných vyzval, aby prijali Ježiša Krista ako Spasiteľa a Pána nad svojím životom. Na výzvu reagovalo asi 1500 ľudí, ktorí zišli z tribún na plochu ihriska a odovzdali život Ježišovi. Každý nový kresťan dostal kartičku, kde potvrdil svoje rozhodnutie prijať Ježiša a nechal na seba kontakt. Franklin sa modlil za nových kresťanov a povzbudzoval ich, aby si našli kresťanský zbor, kde budú budovať svoju kresťanskú vieru.

Potom nastúpil na pódium Michael W. Smith so svojím chváliacim tímom. Michael je sveto­známy autor a interpret kresťanskej hudby. Spieva kresťanské piesne už 30 rokov, nahral 14 autorských albumov a jeho piesne spieva celý kresťanský svet. Koncert trval asi hodinu a všetci sme spievali s Michaelom piesne ako Awesome God, Mighty To Save, Agnus Dei, Open The Eyes of my Heart, ...

Festival trval dva dni a cieľom festivalu bolo duchovné oživenie, ktoré vydrží oveľa dlhšie, nielen počas dní festivalu, ako aj prielom kresťanov v Poľsku. Jednoduchý duchovný odkaz festivalu „JEŽIŠ JE NÁDEJ PRE POĽSKO“ zaznel veľmi silno. Vysoko profesionálne zvládnutá organizácia svedčí o tom, že v Poľsku je veľa obetavých a nadšených robotníkov do žatvy, čo je dobrý predpoklad na to, aby sa Božie sýpky v Poľsku napĺňali.Súvisiace články

O Bohu|Logos 10 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma
Neobviňuj Boha|Logos 8 / 2009 | E. Hagin Kenneth |Vyučovanie
Božia vôľa|Logos 11 / 2014 | Jaroslav Kříž |Téma
Boh je Bohom rastu|Logos 12 / 2015 | Jaroslav Kříž |Téma
Meno Božie|Logos 1 / 2012 | Jaroslav Kříž |Téma