Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Derek Prince: Lucifer odhalený

Diablov plán na zničenie tvojho života

Dostala sa mi do ruky knižka od D. Princea Lucifer odhalený. Sú v nej známe myšlienky o satanovom pôsobení na svet skrze kúzelníctvo a čarovanie. Vyučovania od Dereka Princea sa medzičasom stali základom letnično-charizmatickej teológie. V knižke je jedna časť o tom, aké zmeny nastávajú pod vplyvom čarovania v cirkvi. Pozrime sa na to.

1. Čarovanie spôsobí, že telesné je povýšené nad duchovné.

Ako príklad môžeme uviesť dvoch bratov, synov Abrahámových, Izmaela a Izáka. Izák sa narodil na základe Božích zasľúbení, Izmael prirodzene, keď Abrahám so Sárou chceli „pomôcť“ Bohu pri naplnení zasľúbenia. Pre človeka je to typické. Je preňho bližšie telesné riešenie, niečo, čomu rozumie, na čo sa môže pozrieť a čo môže ovplyvniť. Preto vznikajú náboženstvá, ktoré kladú dôraz na pompu, stavby, obrady, ceremónie a umelecké diela vytvorené človekom. Ide o telesnú snahu priblížiť sa Bohu. Ježiš však hovorí, že Boha treba uctievať v duchu a v pravde. Boh je neviditeľný a kto s Ním chce mať spirituálny vzťah, musí sa ponoriť do Božieho slova a modlitby namiesto toho, aby sa zúčastnil predpísaného psychického rituálu. Vytvoriť skutočný vzťah je, samozrejme, náročnejšie. Čarovanie spôsobuje, že tí, ktorí sa približujú k Bohu telesnou formou, vždy prenasledovali tých, ktorí sa usilujú o skutočný vzťah v duchu. JK

2. Čarovanie stavia teológiu nad zjavenie.

„Čarodejníctvo vytvára teológiu a stavia ju nad zjavenie. Toto je jeden z najväčších problémov cirkvi. Otvorene by som povedal, že mnohé dnešné teologické semináre produkujú služobníkov satana. Je to šokujúce, no pravdivé vyhlásenie. Najviac problémov v cirkvi pochádza z povýšenia ľudského myslenia nad božské zjavenie. Isteže to nie je pravda o všetkých seminároch, podľa môjho názoru je to však pravda o mnohých.“ DP

3. Čarodejníctvo v cirkvi povyšuje vzdelanie nad činenie učeníkov.

Vo všeobecnosti sa preceňuje vplyv akademického sveta na cirkev. Ježiš jasne hovorí, že máme donášať ovocie, a to je práve to, čo akademickej sfére v našej krajine chýba. Nemôže predsa dochádzať k tomu, že sa množí v cirkvách percento ľudí s teologickými titulmi a popritom cirkev vymiera. Niečo nie je v poriadku. Ak chýba ovocie v podobe množenia učeníkov, spochybňuje to správnosť a dôrazy prítomnej teológie. V našej cirkvi sme prijali princíp, že každý, kto študuje teológiu, musí zároveň slúžiť v praxi a hlavne donášať ovocie. Nielenže sa tak preverí teológia, ale zabráni sa aj pýche, povýšenectvu a nafúkanosti, lebo „známosť nadúva, ale láska vzdeláva“. (1Korinťanom 8,1) JK

4. Čarodejníctvo povyšuje psychológiu nad rozsudzovanie.

Pri vedení cirkvi, pastorácii a snahe o riešenie problémov musíme brať do úvahy aj duchovné pozadie. Neznižujeme prácu psychológov a psychiatrov (veď sú aj v našej cirkvi), no berieme vážne aj posolstvo Biblie, ktoré hovorí o nadprirodzených silách, ako sú démoni, kliatby alebo vplyv hriechov. Čarovanie spôsobí, že kresťanské poradenstvo zostane iba na úrovni psychickej a prehliada stránku duchovnú, ktorá je však rozhodujúca. JK

5. Čarodejníctvo povyšuje programy nad nadprirodzené vedenie.

„Čarodejníctvo povyšuje programy nad nadprirodzené vedenie. Apoštoli nikdy neprišli s programom na zevanjelizovanie Judska. Oni boli jednoducho vyslaní Svätým Duchom. Nebol žiaden program na vyslanie Filipa do Samárie. On sa tam jednoducho ocitol. A výsledky sa dostavili.“ DP

6. Čarodejníctvo povyšuje výrečnosť nad nadprirodzenú moc.

„Čarodejníctvo povyšuje výrečnosť nad nadprirodzenú moc. Ježiš nikdy svojim učeníkom nedal výcvik v homiletike (v spôsobe, ako si pripraviť a odovzdať poslucháčom kázeň). Charles Finney raz povedal: ‚Celá výučba homiletiky, ktorú som kedy videl, mala jeden cieľ – naučiť ľudí rozprávať tak, akoby vážne mysleli to, čo hovoria.‘ Apoštol Pavol bol vysoko vzdelaný muž, a predsa povedal: A ja, keď som k vám prišiel, bratia, neprišiel som vo vznešenosti slova alebo múdrosti zvestujúc vám svedectvo Božie. Lebo som nebol usúdil vedieť niečo iné medzi vami okrem Ježiša Krista, a Toho ukrižovaného.“ (1Korinťanom 2,1-2) DP

7. Čarodejníctvo povyšuje intelekt nad vieru.

„Čarodejníctvo povyšuje intelekt nad chodenie vo viere. Boh nás nevedie intelektom; vedie nás krok za krokom v chodení vo viere. Tak, ako jednal s Abrahámom, jedná aj s nami. Nehovorí nám celý plán toho, kam ideme alebo čo sa stane. On jednoducho hovorí: ‚Toto je ďalší krok.‘ Keď chodíme vo viere, sprevádza nás nadprirodzené potvrdenie Ducha Svätého. Ak sa spoliehame na náš vlastný intelekt (rozum), všetko, čo získame, je to, čo dokáže naša myseľ vyprodukovať.“ DPSúvisiace články

Tí, ktorí postavili základy|Logos 5 / 2008 | Adrián Šesták |Z histórie
Detské tábory|Logos 7 / 2011 | Redakcia |Zo života cirkvi
Otcovia|Logos 3 / 2013 | Rastislav Bravčok |Vyučovanie
New Creation Church – Singapur|Logos 8 / 2013 | Radovan Kapusta |Reportáž
Krv Baránkova|Logos 4 / 2013 | Rastislav Bravčok |Vyučovanie