Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Dotyk argentínskeho prebudenia

Februárová konferencia KS Milosť s pastorom Guillermom Preinom

logos-02-2016-konferencia-1.jpg

Keď sa pozrieme do pomerne bohatej histórie kresťanských konferencií v športovej hale na Štiavničkách, môžeme povedať, že toto Štiavničky ešte nezažili. Plocha haly zaplnená stoličkami, stoličky na ploche obsadené, tribúna plná ľudí, organizátori vykladajúci ďalšie stoličky na bočný balkón haly, davy ľudí dychtivých spoločne chváliť Pána a hladných po kázaní Božieho slova – tak to bola februárová konferencia Kresťanského spoločenstva Milosť a českej Cirkvi viery.

Je potrebné ešte dodať, že hlavným lákadlom tohto stretnutia bol vzácny hosť, významný Boží služobník z Argentíny a zakladateľ niekoľko desaťtisícovej cirkvi Kresťanské centrum Nový život v Buenos Aires, pastor Guillermo Prein.

Na prvom zhromaždení sa nám pastor Prein predstavil tak, že hovoril množstvo príbehov a svedectiev zo svojho života aj zo života svojho zboru. Počúvali sme o tom, ako sa obrátil, ako ho Pán učil viere, aké boli začiatky jeho služby, keď pravidelne kázal prázdnemu námestiu a ako Pán dal prielom a prebudenie. Ľudia z Kresťanského centra Nový život úspešne slúžia vo väzniciach a tiež v nemocniciach, kde sa úspešne modlia za chorých, napríklad aj tímy tvorené deťmi. Cirkev podľa pastora Guillerma nie je miesto, kam chodíme na bohoslužby, je to rodina, spoločenstvo uprostred spoločnosti tohto sveta, ktorému nesieme evanjelium. V cirkvi boríme individualistické koncepty, ktoré sú vo svete a učíme ľudí fungovať v rámci spoločenstva. Boh ku nám neprestajne hovorí a je na nás, aby sme sa Ho naučili počúvať. Treba nám evanjelizovať ľudí a priblížiť im Božiu moc a na to sa potrebujeme naučiť počúvať to, čo nám Boh hovorí. Treba ísť v šľapajach Jána Krstiteľa a byť „hlasom volajúcim na púšti“. Počas svojej kázne sa pastor Prein opýtal prítomných, či vedia, akým úderom sa zborí múr. Na túto svoju otázku si vzápätí aj sám odpovedal spôsobom, ktorý pobavil a zároveň povzbudil veriacich k vytrvalosti. Povedal, že múr sa zborí tým posledným úderom, a preto nikdy nesmieme vzdať náš zápas, lebo nevieme, ktorý náš úder bude ten posledný. Počas záverečných chvál čítal pastor Guillermo prorocké slová Žalmu 139,16-18, ktoré vnímal ako slovo od Pána pre našu cirkev: „Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko to bolo napísané do Tvojej knihy, všetky dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval. Aké vzácne sú mi Tvoje myšlienky, ó, Bože, aký nesmierny je ich počet. Ak ich spočítam, viac ich je ako piesku, keď sa prebudím, ešte vždy som s Tebou.“

logos-02-2016-konferencia-2.jpg

Na večernom sobotňajšom zhromaždení pastor Prein pokračoval v povzbudzovaní slovenských a českých veriacich. Opäť odznelo veľa príbehov a príkladov z jeho osobného života a života jeho zboru. Veľmi vyzdvihol výrok z prvého verša knihy Skutky apoštolov, kde Lukáš hovorí, že svoju prvú knihu napísal o tom, „čo započal Ježiš činiť a učiť“. Spomenul, že by nikdy nevyučoval o niečom, čo by sám nerobil. Opäť zmienil začiatky svojej služby, kedy kázal 12x denne 6 dní v týždni a nikto sa neobracal. Hlavným odkazom tohto zhromaždenia bolo oslobodenie z beznádeje. Beznádej vždy predchádza diablovo dielo a je potrebné sa proti nej postaviť. Argentínsky ľud s tým má svoje skúsenosti. Prebudenie v Preinovej vlasti sa začalo v období vážnej spoločenskej a ekonomickej krízy. Keď sa ľudia vo viere vzopreli beznádeji, začali sa diať ekonomické zázraky. Boh pozdvihoval kresťanských podnikateľov, ktorých cieľom bolo dať prácu ľuďom a opäť priniesť prosperitu do krajiny. Všetci sme povolaní do služby Pánovi, a pravdou je, že nás väčšinou povoláva práve vtedy, keď máme veľa inej práce. Je dôležité poslúchnuť, a vtedy nie sme iba povolaní, ale aj vyvolení, vybraní Bohom pre Jeho dielo. Sme povolaní slúžiť ľuďom a prejavovať súcit. Keď sa dáme takto použiť Bohom, uvidíme zázraky.

Posledné zhromaždenie s pastorom Guillermom bolo v nedeľu ráno. To, čo kázal, sa opäť nieslo v duchu povzbudzovania cirkvi do nesenia ovocia a prebudenia. Existujú rôzne obdobia života duše človeka. Všetko sa začína zimou, počas ktorej je miazga pri koreňoch a všetko sa formuje, na jar sa prejavuje a rozvíja život, v lete treba vynaložiť najväčšiu námahu a niesť ovocie a na jeseň pokračovať v nesení ovocia a odovzdávaní skúseností ďalšej generácii, ktorá sa vyživuje z listov, ktoré na jeseň padajú zo stromov. Musíme byť silní, rásť a využiť obdobia zimy na hlboké spoločenstvo s Pánom, podobne ako apoštol Ján, keď sa mu dostalo milosti vidieť nebo. Pastor Prein v tejto súvislosti citoval Sørena Kirkegaarda, ktorý povedal, že „Oslava vzkrieseného Baránka je etická výzva, a nie estetická“. Inými slovami nie je až tak dôležité, akú umeleckú úroveň majú naše chvály, ale oveľa dôležitejší je stav nášho srdca a uctievanie Boha našimi postojmi. Využime preto rôzne obdobia života na to, aby nás Pán mohol vnútorne formovať a oblečme si tohto nového človeka. Na záver nedeľnej bohoslužby bola už tradične Večera Pánova a Guillermo Prein sa pomodlil za každého účastníka konferencie. Všetci tak mohli osobne prijať čosi z pomazania tohto mimoriadneho Božieho služobníka.

V príbehu týchto hektických dvoch dní bolo dobre vidieť to, čo v nedeľu na konferencii vyjadril pastor Jaroslav Kříž: Hoci nás s pastorom Guillermom a jeho zborom delí veľká fyzická vzdialenosť, máme vysokú mieru duchovnej jednoty a rovnaký pohľad na mnohé otázky. Rovnakú vec potvrdil aj pastor Prein, keď prehlásil, že sa v Banskej Bystrici cítil úplne rovnako ako vo svojom domovskom zbore v Buenos Aires.

Týchto niekoľko odsekov obsahuje iba stručný záznam zopár vybraných myšlienok z každého zhromaždenia. Ak ste sa nemohli zúčastniť, alebo si chcete pripomenúť túto výnimočnú konferenciu, môžete si pozrieť atmosféru všetkých troch zhromaždení a vypočuť si kázne pastora Guillerma Preina na stránkach našej internetovej televízie milost.tv.

V pondelok po konferencii, ešte pred tým, ako pastor Prein odcestoval na ďalšie zhromaždenia v Taliansku a Španielsku, nám umožnil položiť mu niekoľko otázok. Tieto otázky aj odpovede na ne si môžete prečítať v rozhovore, ktorý nasleduje po tomto článku.

Fotografie z konferencie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.Súvisiace články

Prebudenia|Logos 7 / 2008 | Jaroslav Kříž |Téma
Dotyk z neba|Logos 11 / 2011 | Peter Gammons|Vyučovanie
Prebudenia v Novej zmluve|Logos 8 / 2008 | Jaroslav Kříž |Téma
Skutky apoštolov III. Oheň prebudenia v Európe|Logos 8 / 2009 | Rastislav Bravčok |Vyučovanie
Daniel Kolenda v Banskej Bystrici|Logos 9 / 2016 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi