Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Júlová Kresťanská konferencia

Banská Bystrica 17.–19.7.2020

logos-2020-08-konferencia-2.png

Konferencia sa tradične začala už v piatok večer mládežníckym zhromaždením. Sobota bola čo do programu bohatšia ako v minulosti, prebehli totiž hneď tri zhromaždenia, lebo k tradičnému rannému a večernému zhromaždeniu sa pridalo aj poobedné, čo spoločne s krstami vytvorilo skutočne „nabitý“ konferenčný program. Vyvrcholením konferencie bola ako vždy slávnostná nedeľná bohoslužba.

Na stretnutiach bola atmosféra Božej prítomnosti a pomazania, ktorá konferenciu sprevádzala. Všetci prítomní zažili, že hlad po Bohu otvára nebo, a to predovšetkým vtedy, keď sa veľa duchovne hladných ľudí s vierou zhromaždí na jednom mieste.

Témy konferencie boli viaceré: Pastor Jaroslav Kříž hovoril o posvätení a o tom, ako byť súčasťou prebudenia. V nedeľu pokračoval kázňou o autorite veriacich a v tejto téme pokračoval aj pastor Peter Kuba. Na konferencii sme počuli aj pastorov Mária Ovčara a Adriana Šestáka, prvý hovoril o Eliášovom zápase s Jezábeľou a druhý na poobednom zhromaždení vyučoval o modlitbe. Konferencia mala aj zahraničného hosťa. V sobotu večer nám slúžil povzbudením Slova a svojím pomazaním budapeštiansky evanjelista József Nagy.

logos-2020-08-konferencia-3.png

Na úsilie technického tímu usporiadateľov, vieru zúčastnených a službu chváličov aj kazateľov odpovedalo samé nebo a všetci sme sa rozišli do svojich domovov povzbudení čerstvým Božím dotykom.

Záznam konferenčných kázní nájdete na našom kanáli „Kresťanské spoločenstvo“ na platforme soundcloud.com.Súvisiace články

Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia Košice|Logos 5 / 2014 | Lenka Pelíšková|Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia október 2012|Logos 12 / 2012 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 12 / 2022 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi