Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Dr. Richard Lee Moore

Richard Lee Moore je blízky spolupracovník nám dobre známeho Rodneyho Howard-Brownea. V priebehu deviatich dní slúžil na desiatich rôznych zhromaždeniach po bývalom Československu.

Na záver svojej kampane navštívil banskobystrický zbor, kde slúžil zrejme rekordnému počtu návštevníkov nedeľnej bohoslužby. Služba Richarda Moora sa vyznačuje dynamickým kázaním, posolstvom viery orientovaným na reálnu zmenu ľudských životov.

Richard Moore priniesol jednoduché a veľmi silné posolstvo o viere a jej praktických dôsledkoch v našich životoch. Zdôraznil, že Božím zámerom je vyprázdniť peklo a naplniť nebo. Na túto úlohu Boh potrebuje ľudí, ktorí ho budú hľadať celým srdcom a volať k Nemu. Jediná vec, ktorá obmedzuje Boha v našich životoch, je naša viera, pričom Boh je pre nás El Šaddaj – Boh, ktorý je viac než dosť. Toto Božie meno sa nachádza v Písme až 48-krát a je svedectvom o Božej moci. To, či budeme Bohu veriť alebo nie, je iba naše rozhodnutie. Viera je naša voľba. Ak sa vyberieme cestou viery, budeme zažívať, že „všetko je možné tomu, kto verí“.

Pastor Moore tiež povzbudzoval veriacich k osobnému vzťahu s Bohom, ktorý je nutný na to, aby Pán prejavil v našich životoch svoju slávu a moc.

Na Pastorovi Richardovi bolo vidieť, že sa mu v našom zbore páčilo. Povedal, že vníma Božiu ruku na našich pastorovcoch a na celom zhromaždení. Aj pre nás bola jeho služba požehnaním a veríme v našu úspešnú spoluprácu do budúcna.

-ds-

 Súvisiace články

Dr. Bill Moore opäť na Slovensku|Logos 9 / 2010 | Daniel Šobr |Aktuálne
Richard Marshall v Martine a v Žiline|Logos 6 / 2008 | Daniel Šobr |Rozhovor
Bill a Anne Moore v Česku a na Slovensku|Logos 3 / 2014 | Lenka Škardová|Zo života cirkvi
„Čo zatrasie zemou?“|Logos 12 / 2019 | Alžbeta Palkoci|Zo života cirkvi
Nový sbor v centru Brna|Logos 12 / 2022 | Daniela Novosádová|Predstavujeme