Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Kresťanské spoločenstvo Spišská Nová Ves

logos-2020-02-img-20191108-193938-2.jpg

S veľkou radosťou vám predstavujeme náš zbor v Spišskej Novej Vsi, ktorého história siaha do roku 1999, kedy sa obrátil prvý človek, ktorý je doteraz členom nášho zboru. Práca v našom meste začala ako misijná práca zboru Poprad. Boh dal na srdce naše mesto Slavovi Drlíkovi, ktorý spolu s bratmi a sestrami z popradského zboru napriek všetkým prekážkam pravidelne navštevovali ulice mesta. Ako sám hovorí, niekedy kázal len manželke, alebo prázdnym stoličkám. V tom čase ho veľmi posmeľoval jeho pastor a hlavne Božie slovo. Predovšetkým tá časť, ktorá hovorí, že bez siatia nebude ani žatva. A tak sial. Silu mu dávali modlitby a pôsty a tiež Milan, prvý obrátený človek, ktorý sa stal jeho prvým skutočným spolupracovníkom. Rozhodol sa nevzdať a pokračovať v práci ešte s väčšou usilovnosťou a táto práca v Pánovi sa stala základom nášho zboru. Obrátili sa prví nadšení ľudia, prvé rodiny a vznikla misijná skupina v Spišskej Novej Vsi, ktorá sa stala časom i samostatným zborom.

logos-2020-02-drlikovci.jpgSlavovo misijné dielo bolo v roku 2011 posunuté do rúk jeho syna Zbyňka Drlíka s manželkou Petronelou, ktorí v tom čase boli aktívnymi služobníkmi zboru v Poprade. Ani na chvíľu neváhali a chopili sa tejto práce, pretože už vopred vedeli, že Boh ich pripravuje na nejakú zmenu, a tak neboli prekvapení, ale s radosťou začali slúžiť v Spišskej Novej Vsi s celou rodinou, v tom čase s tromi deťmi. Priniesli nový vietor Svätého Ducha, vízie i nápady a sú veľkým požehnaním pre náš zbor. Zbyňo bol nakoniec ustanovený za prvého pastora nášho zboru. Bol to ďalší krok k samostatnosti nášho zboru. V našom meste sme vystriedali tri trvalejšie nájmy. Posledný sa nachádzal na jednom zo sídlisk nášho mesta. Bolo to celkom dobré miesto, stále sme ho zveľaďovali, i keď sme vedeli, že je pre nás pripravené niečo lepšie, no vedeli sme i to, že kdekoľvek sme, je potrebné mať priestory hodné oslavy nášho Pána, kde sa budeme cítiť príjemne nielen my, ale aj naši známi a ľudia, ktorých pozveme na naše bohoslužby a akcie, ktoré sme neúnavne usporadúvali. A keď nadišiel čas na zmenu a naskytla sa jedinečná príležitosť mať situovaný zbor v centre mesta, tak na začiatku roka 2018 sme zaujali nové priestory s terasou a krbom na viditeľnom, reprezentatívnom mieste na námestí, čo nám pripomenulo verš z Príslovia 1,20: „Múdrosť na ulici kričí, hlasne volá na námestiach.“ Naše očakávanie a vízia boli veľké a nové veci pred nami. Každá zmena so sebou prináša ďalšiu prácu a nejaké úskalia, čo je vždy čas na preverenie našich vzťahov a jednoty. Ale keďže Božie dielo nič nepremôže, zvíťazili sme a prišiel rok, keď sa veľmi silno zbudovalo jadro nášho zboru a prišlo upevnenie, jednota, veľké pomazanie a atmosféra plne presiaknutá Svätým Duchom na každej bohoslužbe a akcii, ktorú sme usporiadali. Chvály a technika prešli veľkým napredovaním a upgradeom a radosť Pánova sa vylieva na našich bohoslužbách tak, že sa nám nechce ísť domov. Máme teraz ozaj skvelé miesto, i keď ešte nemáme vlastnú budovu, je to veľký krok vpred, mnoho ľudí sa dozvedá o našej službe a pravidelné stretnutia i rôzne akcie uverejňujeme i v časopise mesta, a tak má mnoho ľudí vždy pravidelný prísun o aktuálnom dianí v cirkvi. Náš zbor často navštevujú služobníci z rôznych kútov sveta. Privítali sme medzi nás Alexa Peremota, Johna Huizinga, Petra Gammonsa, Anne Moore, Ivana Eliela Ferreyru, Bruna Knutzena, Marka Zechina…

Našou záľubou je každého, kto k nám príde, patrične pohostiť. Tieto nové priestory nám aj v tomto výborne nahrávajú. Vybudovali sme časť s kaviarňou a bufetom, v ktorom nikdy nechýba niečo výborné domáce pod zub. Čerstvé bagety, kvalitná káva a nejaký koláčik vždy potešia nielen každého hosťa, ale i nás. Je to radosť, keď môžeme takto príjemne stráviť spoločný čas a budovať naše vzťahy a byť spolu, ako je napísané v Žalme 133,1–3: „Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu! Je to sťa najvzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Je to sťa rosa na Chermóne, čo padá na sionské vrchy. Tam udeľuje Hospodin požehnanie a život naveky.“ V letných mesiacoch využívame i terasu nášho zboru, kde usporadúvame „grill párty“ i s našimi priateľmi, rodinou a známymi a hostíme takto i našich vzácnych hostí, aby aj oni mohli s nami stráviť príjemný čas. Oni nám horlivo a s radosťou slúžia, tak aj my im s potešením pripravíme dobré jedlo a tešíme sa, že nás poctili svojou návštevou a dobrým slovom. Veľmi nás teší, keď sa u nás hostia cítia dobre. Na tento čas strávený s bratmi a sestrami sa už veľmi tešíme i v týchto dňoch, keď nám je zabránené sa stretávať kvôli ochoreniu Covid-19. Ale, ako som spomenula vyššie, že Božie kráľovstvo je nepremožiteľné a nestráda v žiadnom čase, tak my i teraz víťazíme. Náš pastor dostal víziu na tento rok z evanjelia Marka 16,20: „A oni vyšli a kázali všade a Pán im pomáhal.“ To sme ešte nevedeli, aké časy nás čakajú, a tak sme sa chopili tejto príležitosti, že i napriek tomu z toho vyťažíme čo najviac a začali sme online vysielania. Našou silnou stránkou je, že keď sa do niečoho pustíme, musíme to dokončiť na výbornú, a tak i teraz celý tím technikov, zvukárov, kameramanov a fotografov spojili svoje sily a začali sa online vysielania bohoslužieb, spustili sme Biblickú školu a kážeme evanjelium krátkymi videospotmi, ktoré zverejňujeme na našej Facebook stránke a na YouTube kanáli – Bohoslužby SNV. Aj teraz môžeme ťažiť z našich pekných priestorov i v časti kaviarne s krbom. Sledovanosť a záujem verejnosti je obrovský, takže veríme, že my budeme žať i v čase krízy, ako sa píše v Joelovi 2, 21–27: „Neboj sa, zem, plesaj a raduj sa, lebo Hospodin vykoná veľké veci. Neboj sa, poľná zver, lebo stepné pastviny sa rozzelenejú, lebo stromy prinesú ovocie. Figovník a vinič vydajú bohatú úrodu. Synovia Siona, jasajte a tešte sa z Hospodina, svojho Boha, veď vám dá spásonosný dážď, zošle vám jesenný i jarný dážď ako prv, takže humná budú plné obilia, lisy budú pretekať muštom a olejom. Vynahradím vám roky, v ktorých žrali kobylky a chrústy, koníky i húsenice, moje veľké vojsko, ktoré som poslal na vás. Jedávať budete dosýta a chváliť meno Hospodina, svojho Boha, ktorý sa k nám tak obdivuhodne správal. Môj ľud nebude navždy zahanbený. Spoznáte, že ja som uprostred Izraela, že ja som Hospodin, váš Boh, a niet iného; a môj ľud nebude navždy zahanbený.“ Pravidelne vyznávame a stojíme aj na slove z Izaiáša 60,22: „Z malého sa stane veľký rod a z nepatrného mocný národ. Ja, Hospodin, urobím to rýchlo, vo vhodnom čase.“ V pláne máme prednášky na rôzne témy v našej novej kaviarni, kde je priestor nielen na dobrú kávu, ale i na diskusiu o Božích veciach a príjemne strávený čas s našimi priateľmi, známymi i s ľuďmi pozvanými na tieto akcie.

logos-2020-02-m-04-2020-5.jpg

Už teraz sa tešíme na žatvu a veríme, že sa obrátia i naši ďalší priatelia, rodinní príslušníci a ďalší obyvatelia mesta a regiónu, ktorí odovzdajú život Pánovi a stanú sa učeníkmi Ježiša Krista. V našom zbore máme všetky vekové kategórie, vďaka Pánovi, je to milosť a jedno z požehnaní. Zbor je plný kompletných rodín, hmýri sa deťmi, ktoré majú každú nedeľu program ušitý priamo pre nich a učia sa pozerať na biblické pravdy tak, aby už v útlom veku vedeli okúsiť Boží dotyk, milosť a požehnanie. Minulého roku sa nám podarilo výborne rozbehnúť službu mládeže. I v našom zbore je viacero mladých ľudí, ktorí sa každý týždeň stretnú a strávia plnohodnotný čas nad Božím slovom a zároveň posilňujú svoje vzťahy rôznymi hrami a aktivitami, ktoré im pripravujú zapálení služobníci so svojimi nikdy nekončiacimi nápadmi. A tak ako aj v iných zboroch, i u nás prebiehajú pravidelné evanjelizačné aktivity, modlitby, pôsty, bdenia a naše srdcia sa plnia každým dňom vierou, nádejou, láskou a veľkým očakávaním na príchod nášho Pána Ježiša Krista.Súvisiace články

Kresťanské spoločenstvo Bratislava|Logos 9 / 2009 | Stanka a Ľubo Havierníkovci |Predstavujeme
Misijná skupina Spišská Nová Ves|Logos 11 / 2006 | Redakcia |Predstavujeme
Kresťanské spoločenstvo Nitra|Logos 5 / 2009 | Milan Dupan |Predstavujeme
Kresťanské spoločenstvo Žilina|Logos 4 / 2009 | Redakcia |Predstavujeme
Kresťanské spoločenstvo Martin|Logos 5 / 2017 | Lucia Šlichtíková|Predstavujeme