Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Izrael 2011

Zájazd do Svätej zeme Eretz Izrael

Tohto roku sa v rámci našich zborov usporiadali dva zájazdy do Svätej zeme Eretz Izrael. Prvý zájazd bol kratší a sústredený hlavne na Jeruzalem. Ten druhý mal viac spoznávací charakter. V priebehu desiatich dní päťdesiatdva pútnikov prešlo cestu od Stredozemného mora na západnom pobreží Izraela na sever ku Galilejskému moru. Ďalej späť na juh do srdca Izraela – do Jeruzalema. Potom na najjužnejší cíp k prímorskému mestu Eilat a cez vnútrozemie späť do Jeruzalema.

Po návrate sa nás viacerí pýtali: „Ako bolo?“ Isteže, odpoveď bola jednoznačná – veľmi dobre. Ako po obsahovej, tak ani po organizačnej stránke to nemalo chybu. Odlet z Bratislavy a prílet do Tel Avivu bol naplnený jemným vnútorným rozrušením – opäť do Izraela! Určite pre tých, čo boli prvý raz, sa nedá hovoriť o jemnom rozrušení. Prvú noc sme strávili v Netanyi, vo veľmi peknom hoteli na okraji mesta. Viacerí si neodpustili večerné kúpanie  a niekoľkí aj skoré ranné plávanie v príjemne letnom Stredozemnom mori. Po výdatných raňajkách a ranných modlitbách sme sa naložili do autobusu a začal sa prvý deň cesty po stopách biblických udalostí. Prvou zastávkou bola Cezarea Prímorská, len niekoľko kilometrov vzdialené miesto, ktoré malo ako z biblického, tak aj z historického hľadiska veľký význam. Dodnes sú tu zachované pozostatky starého antického mesta Cezarea s veľkým divadlom, hypodromom, prístavom, ktoré dal postaviť Herodes Veľký. V Cezarei sa odohrala jedna z najdôležitejších novozákonných udalostí, vzťahujúca sa na mimožidovské národy, a to vyliatie Svätého Ducha v dome rímskeho dôstojníka Kornélia. V Cezarei bol uväznený Pavel a na tomto mieste vydal svedectvo pred najvyššími autoritami vtedajšieho Izraela. K tomuto miestu sa viaže aj napísanie evanjelia Lukášom v čase dvojročného uväznenia apoštola Pavla. Po prehliadke tohto antického komplexu sme sa vydali na sever do údolia Jizreel, kde sme si pod Megiddom prečítali a povedali záverečné udalosti dejín, ako ich opisujú prorocké videnia Biblie. Prvý deň bol, čo sa týka programu, najhustejší. Po odchode z Megidda, po necelej hodinke cesty autobusom, sme zastavili na parkovisku národného parku pri úbočí hory Arbel, ktorá sa vypína nad Galilejským morom. Viacerí spájajú práve tento vrch s Horou blahoslavenstiev. Výhľad, ktorý sa nám ponúkol, bol nezabudnuteľný. Celé Galilejské more sme mali ako na dlani. Prečítali sa blahoslavenstvá, ktoré nám sprítomnili čas, keď Pán Ježíš pôsobil tri a pol roka na týchto miestach. Vzhľadom k tomu, že sme mali hustý program, museli sme dvakrát preložiť čas preplavenia sa loďou z prístavu pod Arbelom do Kafarnauma. V Kafarnaume sme si posedeli v chládku starodávnych múrov antickej synagógy. Pastor Jardo nielen teoreticky vysvetľoval dôležitosť Božej moci. Viacerí sme sa tam občerstvili Svätým Duchom. Potom nás čakala asi hodinová cesta na juh ku Gedeonovým prameňom, ktoré sme, žiaľ, mohli užívať len krátko, lebo o piatej mali záverečnú. Ale pre „suchozemca“ každé stretnutie s vodou poteší. Ďalej sme už okrem krátkej zastávky v malom obchodíku nezastavovali a cestovali dlhým Jordánskym údolím až po Jericho a potom smerom na západ do vnútrozemia do mesta miest, Jeruzalema. Veľmi nás potešil výhľad na Chrámovú horu pri prechode cez mesto k hotelu. Každý hotel, kde sme bývali, mal veľmi dobrú úroveň. V Jeruzaleme to boli hotel Leonardo a hotel Rimoni Šalom. Ďalší deň zájazdu začal ako tradične, keď sme v Jeruzaleme - Olivovou horou. Panoráma Starého mesta s dominantou Chrámovej hory je nezabudnuteľný zážitok. Aj na tomto mieste odzneli texty a výklady vzťahujúce sa na Jeruzalem a Pánov druhý príchod. Po zostupe z Olivovej hory sme navštívili Getsemanskú záhradu, údolie Kidron, respektíve Jozafatovo údolie, a popri hradbách Starého mesta sme vyšli k Hnojnej bráne, odkiaľ sme zamierili k Západnému múru. Tam sme mali dosť času na modlitby a absorbovanie atmosféry mesta Jeruzalem. Večer sme ukončili bohoslužbou s chválami a pastor Jardo vyučoval o zemi Izrael ako vyvolenej časti zeme, danej Abrahámovi a jeho potomkom po Izákovi. V sobotné ráno sme si naložili veci do autobusu a opustili sme Jeruzalem. Prvou zastávkou bola vyhliadka nad údolím Vadi Kelt v Judskej púšti, ktorým prechádzali v dávnych dobách všetci pútnici, idúci do Jeruzalema. Na území tejto kopcovitej púštnej krajiny dodnes žijú menšie spoločenstvá beduínov, ktorí sa tam živia pasením oviec. Aj na výhliadke nám niekoľko beduínov ponúkalo suveníry. Ďalšou zastávkou boli starobylé pozostatky Jericha. Tu nás na počudovanie sprievodcu zachytil celkom výdatný dážď. Jericho je dnes viactisícové mesto pod Palestínskou samosprávou, preto aj vstup do mesta bol cez ozbrojené kontroly. Archeologický komplex starého Jericha je podľa expertov najstarším pozostatkom ľudskej civilizácie. Aj z biblického pohľadu ide o nezanedbateľné miesto. Či už to bolo dobytie zeme za Jozuu, alebo novozákonné udalosti súvisiace so službou Nazaretského Ježiša. Po kvalitnej káve a varenej kukurici sme pokračovali smerom na juh, popri Slanom /teda Mŕtvom/ mori až do En-Gedi. Tu sme sa úzkym chodníkom dostali k vodopádu, kde sa poniektorí občerstvili v príjemne chladných vodách. Teplota počas zájazdu sa pohybovala nad 30 stupňov, takže občerstvenie vo vodopáde prišlo vhod. Z tejto oázy En-Gedi sme pokračovali až na južný cíp Mŕtveho mora, kde sme sa v En-Bokek vložili do slaného nálevu. Takmer po dvoch hodinách sme sa vydali na dlhú púť cez sodomskú krajinu, púšť Fáran a Sín, popri Moábskych horách do prístavného mesta Eilat na brehoch Červeného mora. Tu sme strávili pekné dva dni na pláži v koralovom mori. Menšia skupina vycestovala aj do jordánskeho mesta Petra. Po dvoch dovolenkových dňoch v Eilate pri teplotách okolo 36 stupňov sme vycestovali späť na sever cez Ber-Šebu.

Krajina okolo Hebronu po Jeruzalem je veľmi pekná. Vinice, sady, kopčeky, stáda oviec.

Cestou do Jeruzalema sme sa zastavili v Hebrone, ktoré je jedným z najkomplikovanejších miest moderného Izraela. Na námestí je budova, sčasti synagóga a sčasti mešita, nad údajnou jaskyňou Machpela, ktorú kúpil Abrahám od synov Hetových. Vo vnútri synagógy sú sarkofágy s údajnými pozostatkami Abraháma, Sáry, Izáka a Jákoba. Žiaľ, atmosféra tam bola okultná, mystická, takže za pár minút sme takmer všetci opustili celý komplex a tešili sme sa na Jeruzalem. Krajina okolo Hebronu po Jeruzalem je veľmi pekná. Vinice, sady, kopčeky, stáda oviec.

Ďalšie dni v Jeruzaleme sme navšívili Dávidovo mesto, Ezechiášov tunel, tunel pod Západným múrom, Davidsonovo múzeum, Herodion a Yad Va-Šém. Posledný deň sme cestou na letisko navštívili jaskyňu v doline Sórek, kde pôsobil Samson.

Ak by sme chceli ohodnotiť zájazd, tak bol jeden z najlepších. Ponaučenie z neho bolo hlavne v tom, že sme si uvedomili, aká je vzácna Božia milosť a to, že naše úlohy sú spojené s regiónom, kde žijeme.

Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii celého zájazdu.

Šalom Jeruzalem. Šalom Izrael.

Galéria fotografií.Súvisiace články

Izrael|Logos 5 / 2017 | Martin Mazúch |Z histórie
Izrael|Logos 4 / 2018 | Jaroslav Kříž |Téma
IZRAEL|Logos 6 / 2009 | Jaroslav Kříž |Izrael
Izrael a my|Logos 6 / 2011 | Jaroslav Kříž |Téma
Izrael a Gaza|Logos 9 / 2010 | Miroslav Iliaš |Aktuálne