Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Ježiš je naozaj živý a môže zachrániť každého

Svedectvo manželov Patrikárovcov

Konečne som pochopil, že potrebujem pomoc

Juraj logos-04-2016-svedectvo.jpg

Som veľmi potešený, že vám môžem vyrozprávať moje svedectvo o tom, ako som spoznal Pána a ako Ježiš zmenil môj život. Na úvod by som asi začal tým, ako som žil pred mojím obrátením. Pochádzam z prostredia tradičnej katolíckej rodiny. Otec aj mama viedli tradičný katolícky život. O Bohu sme sa doma nezvykli rozprávať, bola to téma, ktorá patrila výhradne za múry kostola, a hotovo. Ja osobne som o Bohu veľa nerozmýšľal, ale v zásade som bol presvedčený, že určite existuje a bolo mi jasné aj to, že život smrťou nekončí. Viedol som bežný život svetského chalana – chodil som na zábavy, po opijášoch a všetko s tým spojené. Nebol som nejaký vagabund, ale za vzorne vychovaného by som sa tiež neoznačil. Tým nechcem povedať, že by mi moji rodičia dali zlú výchovu. Robili, čo vedeli, a patrí im za to vďaka. Skrátka, taký obyčajný život. Keď som mal dvadsaťtri rokov, oženil som sa a pár rokov sme s manželkou mali pekné manželstvo.

Moje hľadanie Boha začalo podobne ako u mnohých iných ľudí vtedy, keď som sa dostal do problémov a nevedel som, ako z nich von. Tých problémov bolo viac, preto sa nebudem venovať všetkým, ale uvediem iba tie najhlavnejšie a aj tak toho bude dosť. Mojím veľkým problémom bola osobná pýcha, ktorá ničila všetko okolo mňa. Najviac tým trpeli ľudia v mojom okolí – manželka, jej rodina, moja rodina, kolegovia v práci, atď. Myslel som si, že ja som ten najmúdrejší a oni všetci sú proti mne nič. Správal som sa voči týmto ľuďom naozaj veľmi hrubo a arogantne, až to jedného dňa prerástlo do problému v práci. Skupina ľudí, s ktorými som sa denne stretával a ktorí boli našimi klientmi, napísali vedeniu našej spoločnosti o mojom nevhodnom správaní a zo strany zamestnávateľa som bol písomne upozornený na porušenie firemného kódexu. Skrátka, hanba na tri zimy.

V tom čase som začal stavať dom a stretol som sa v predajni stavebnín s obchodným zástupcom, ktorý na mňa pôsobil veľmi vyrovnaným a pokojným dojmom. Často sme sa spolu stretávali v stavebninách a on mi pomaličky – raz dve vety, raz tri – rozprával o jeho viere v Ježiša z Nazareta. Aby som nezabudol na ostatné problémy v mojom živote, tak hlavný bola určite pýcha, ale boli tu aj iné, ako napríklad závislosť od pornografie či problémy v manželstve. Moje vnútro bolo úplne rozožraté týmito hriechmi, a ja som konečne pochopil, že potrebujem pomoc niekoho iného. Vždy, keď mi Jozef (to bol ten obchoďák zo stavebnín) hovoril o Ježišovi, napĺňalo ma to radosťou a doma som to všetko rozprával manželke. Jedného dňa prišiel Jozef ku mne na stavbu, aby dohliadol na vykládku krovu. Po práci ma pozval na kebab a v aute sme sa znova pustili do debaty o Ježišovi. Tentokrát to už neboli dve alebo tri vety, ale asi dvojhodinový rozhovor, kde mi vyrozprával svoje svedectvo o obrátení. Dokázal mi, aký je Ježiš naozaj dobrý a že miluje aj mňa. Keď som prišiel domov, všetko som opäť vyrozprával manželke. Asi po týždni sme sa rozhodli, že pozveme Jozefa aj s manželkou k nám domov na návštevu. Návšteva dopadla úžasne a znova bol hlavnou témou Ježiš. Jozef nám doma nechal nejaké prospekty a dva filmy na DVD. Bolo mi jasné, že riešenie mojich problémov je na dosah. Spolu s manželkou sme si pozreli film „V jednom ohni“. Čo vám poviem, plakali sme ako krokodíly. Asi po týždni mi manželka hovorila, aby som si pozrel aj druhý film, že ona ho už videla a že je veľmi dobrý. Pamätám si to ako dnes. Film bol vlastne svedectvom mladého muža Iana McCormacka, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych a v poslednej chvíli života sa obrátil a bol priamo pred Bohom. Asi v polovici svedectva som zložil posledné zábrany, plakal som sám nad sebou a zo srdca som prosil Boha o odpustenie mojich hriechov. Na konci filmu som sa spolu s Ianom modlil modlitbu spasenia, kde som odovzdal svoj život Ježišovi Kristovi. V tej minúte sa ma Boh dotkol. Moje vnútro naplnil neopísateľný pokoj a mal som obrovskú radosť. Od toho dňa sa môj život radikálne zmenil. Začal som spolu s celou mojou rodinou navštevovať bohoslužby cirkvi Milosť v Trnave a dal som sa pokrstiť vodným krstom do mena Ježiš. Ľudí, ktorými som predtým opovrhoval, som teraz miloval nevýslovnou láskou. Doma aj v práci som sa ospravedlnil ľuďom za moje správanie a poprosil som ich o odpustenie. Moje manželstvo nabralo nový správny smer. Závislosť od porna bola v momente preč a ja som bol oslobodený od všetkých týchto vecí, ktoré môj život deptali. Ježiš Kristus ma zachránil a od základu zmenil môj život k lepšiemu. Jemu vďačím za to, že som dnes slobodný a na správnej ceste k večnému životu. Jeho Slovo ma vyslobodilo a zachránilo. Boh je naozaj živý, má o nás veľký záujem a môže každého zachrániť. Toto je moje svedectvo, ako som spoznal jediného a pravého Pána Ježiša Krista. Sláva Mu na veky vekov. Amen!

O Boha som sa vôbec nezaujímala

Majka

Tak ako môj manžel, aj ja pochádzam z tradičnej katolíckej rodiny. Veľmi veľa času som trávila v kostole, kde som ale Ježiša nenašla. Aj keď som veľmi chcela uveriť, že oblátka je Ježiš, a že som Ho prijala, bola v tom len prázdnota a chodila som tam len z tradície. Nad otázkami, čo bude so mnou, keď zomriem, som sa veľmi netrápila. Tvrdila som: „Veď potom uvidím,“ lenže to by už bolo neskoro. Žila som taký obyčajný život svetského dievčaťa. Keď som sa vydala, odsťahovala som sa od rodiny a po krátkom čase som prestala chodiť do kostola. O Boha som sa vôbec nezaujímala. Po určitej dobe sa ukázalo, že s mojím manželom to nebude prechádzka ružovým sadom. Býval stále podráždený, nervózny, veľmi ponižoval mňa a aj moju rodinu, zažívala som psychické týranie. Keď sa nám narodil prvý syn, atmosféra sa doma ešte viac zhoršila. Manželova nervozita každým dňom stúpala a boli sme si viac a viac odcudzení. Bola som smutná, nešťastná a hlavne som pociťovala veľkú prázdnotu. Túžila som po zmene, ale nevedela som, ako situá­ciu zlepšiť. Vďaka tomu, že sme začali stavať dom, si Pán použil kresťana zo stavebnín. Začal rozprávať manželovi pravdy z Božieho slova. Manžel chodil domov zamyslený a všetko hovoril aj mne. Bola som šťastná, že je pokojnejší a dá sa s ním aj pekne porozprávať. Tieto slová nás natoľko zaujali, že sme túto rodinu pozvali k nám na návštevu. Bolo nám s nimi veľmi dobre, pretože z nich vyžaroval taký pokoj, ktorý nás priťahoval. Boli sme pozvaní na bohoslužbu, kde sme obaja prijali Ježiša do svojich sŕdc a urobili sme Ho Pánom našich životov. Dali sme sa pokrstiť vodným krstom a náš život sa od základov zmenil. Naše manželstvo Pán úplne uzdravil a dal nám večnú istotu spasenia. Ďakujem Ježišovi za Jeho dokonalú obeť, v ktorej som našla riešenie na každý môj problém a odpustenie hriechov. Cítim v srdci obrovskú vďačnosť za to, čo pre mňa urobil, a že Mu záleží na každom hriešnikovi. Len Jemu patrí všetka chvála a sláva!Súvisiace články

Kto je Ježiš Kristus|Logos 12 / 2020 | Jaroslav Kříž |Téma
Ježiš je tá cesta|Logos 5 / 2015 | Redakcia |Skutočný príbeh
Zachrániť život|Logos 2 / 2013 | Rastislav Bravčok |Reportáž
Boh je živý a robí zázraky|Logos 5 / 2016 | Redakcia |Skutočný príbeh
Proč je Ježíš tak důležitý?|Logos 5 / 2019 | Redakcia |Skutočný príbeh