Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Kresťanské konferencie

Tento mesiac sme organizovali v našich zboroch až tri kresťanské konferencie

logos-10-2018-konferencie.jpg

Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici

V dňoch 21.-23. septembra sa v Banskej Bystrici opäť po čase zišli veriaci zo Slovenska aj z Čiech, aby sa zúčastnili pravidelnej Kresťanskej konferencie. Prebehli tradičné konferenčné podujatia, ktorými sú mládežnícke stretnutia, tri konferenčné zhromaždenia a krsty. Popri senior pastorovi Jaroslavovi Křížovi ako hlavnom rečníkovi vystúpili niektorí pastori našich českých aj slovenských zborov a hosť z budapeštianskeho Zboru viery István Mészáros. Kázne si môžete vypočuť v audioarchíve na milost.sk, ktorý nájdete na podstránke živého vysielania.

-ds-

Regionálna konferencia v Poprade

V sobotu 13. októbra sa na regionálnej konferencii stretli kresťania z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Spišskej Belej, Kežmarku, Starej Ľubovne a Humenného. Na doobednom zhromaždení slúžil senior pastor Jaroslav Kříž na tému „Rast vo viere“ a poobede sa vystriedali pastori zúčastnených regionálnych zborov. Konferencia bola vynikajúcou príležitosťou na stretnutie veriacich v danom re­gióne a povzbudením do ďalšej služby a nasledovania Pána.

-ds-

Mládežnícka konferencia ohňa

V dňoch 12.-13. októbra sa v Martine zišli mladí ľudia z našich českých aj slovenských zborov na mládežníckej Konferencii ohňa. V piatok od 14:00 prebiehala evanjelizácia na námestí v Martine, kde nám do rytmu hrala skupina Frendi. Viedli sme rozhovory s ľuďmi na ulici, kde bola cítiť prítomnosť Ducha Svätého. Po evanjelizácii nasledovalo zhromaždenie v priestoroch KS Milosť v Martine. Michal Belko kázal o horlivosti, o tom, aby kresťan nebol chladný – jednou nohou vo svete a druhou v cirkvi. Chvály boli opäť pod vedením Frendov. Duch Svätý sa vylieval, bola tam mocná Božia prítomnosť. Druhý deň pokračoval chválami so skupinou Radostné chvály a zhromaždenie mal v réžii pastor miestneho zboru, Adrián Šesták, ktorý kázal o povolaní do služby a na konci dal výzvu a osobne sa modlil za každého, kto prežíva povolanie pre službu pastora, službu chvál či akúkoľvek inú službu.

-ih-Súvisiace články

Jesenné konferencie|Logos 12 / 2015 | Redakcia |Zo života cirkvi
Křesťanské společenství Prostějov|Logos 3 / 2009 | Radomír Hasa|Zo života cirkvi
Kresťanské spoločenstvo Bratislava|Logos 9 / 2009 | Stanka a Ľubo Havierníkovci |Predstavujeme
Křesťanské společenství Milost Olomouc|Logos 8 / 2009 | Martin Mazúch |Predstavujeme
Kresťanské spoločenstvo Nitra|Logos 5 / 2009 | Milan Dupan |Predstavujeme