Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Kresťanské spoločenstvo Milosť Brezno

logos-10-2019-brezno-01.jpg

Pred približne tromi rokmi sme na stránkach nášho časopisu písali o breznianskom zbore KS Milosť. V článku „Cirkev v srdci Horehronia“ sme opísali dejiny nášho spoločenstva siahajúce do začiatku 90. rokov minulého storočia, kedy náš zbor vznikal ako výsledok misijnej práce bratov a sestier z Banskej Bystrice, ktorí dochádzali do Brezna, slúžili miestnym ľuďom a položili základy, na ktorých stojí naša práca až do dnešných dní.

Od uverejnenia minulého článku sa vďaka Bohu v našom spoločenstve udialo množstvo pozitívnych zmien. Zbor rastie a rozširuje svoje pôsobenie. Hlavnou udalosťou uplynulého obdobia je skutočnosť, že sa nám podarilo získať vlastnú nehnuteľnosť a už sa viac nestretávame v prenajatých priestoroch. Misijná práca zboru okrem Brezna zasahuje tiež mesto Revúca, kde prebiehajú pravidelné stretnutia veriacich a sľubne sa rozvíja tiež práca v Závadke nad Hronom a pravidelné modlitebné stretnutia v Pohronskej Polhore.

Bývame vo svojom

Roky sme sa v breznianskom zbore rozprávali o tom, že by sme chceli mať vlastné priestory, v tejto vízii sme sa navzájom povzbudzovali a snažili sa ušetriť nejaké financie. Naše modlitby boli vypočuté a naše očakávanie sa naplnilo. Zistili sme, že neďaleko breznianskej nemocnice stojí nevyužitá novostavba, ktorá je na predaj. Pôvodne to mala byť lekáreň, no po jednoduchej interiérovej prestavbe by bola vhodná stať sa našimi zborovými priestormi. Ochota bratov a sestier prispieť na kúpu, prípadne zohnať úver spolu s nezanedbateľnou pomocou nášho materského zboru z Banskej Bystrice nám umožnila náš sen zrealizovať. Objekt sme odkúpili, spoločnými silami prerobili a dnes môžeme konštatovať, že Kresťanské spoločenstvo Milosť má v Brezne krásny nový kostol, dôstojné prostredie, kde môžeme usporadúvať rôzne podujatia a pozývať hostí.

Pri „prácach na kostole“ sme mohli zakúsiť, že spoločná práca a úsilie sú pre cirkevný zbor neuveriteľným tmelom a zjednocujúcim prvkom. Podarilo sa nám niečo, čo bolo predtým iba snom, niečím takmer nepredstaviteľným, zbor sa stretáva vo vlastnom, v novostavbe! Na vlastnej koži sme sa presvedčili o slovách Písma, že „pre toho, kto verí, je všetko možné“. (Mk 9,23)

logos-10-2019-brezno-03.jpg

Zasiahnuť svet službou

Okrem rôznych evanjelizačných aktivít sa snažíme byť prospešní spoločnosti tiež vlastnou angažovanosťou vo verejných záležitostiach. Jedna členka nášho zboru bola v posledných komunálnych voľbách zvolená za poslankyňu mestského zastupiteľstva. V tejto svojej funkcii odvádza skvelú prácu a reprezentuje nielen svojich voličov, ale tiež naše spoločenstvo.

S praktickou službou verejnosti súvisia aj pravidelné hromadné odbery krvi, ktoré pod názvom Kresťanská kvapka krvi opakovane usporiadavame v našej budove. Tieto akcie sú otvorené pre širokú verejnosť, ktorá môže spolu s členmi spoločenstva prispieť k záchrane životov ľudí potrebujúcich transfúziu. Máme za sebou už tri úspešné pokračovania tejto akcie.

Ďalším príkladom služby verejnosti je čistenie zanedbaného a zarasteného breznianskeho židovského cintorína. V Brezne dnes neexistuje aktívna židovská komunita, a tak sa niekoľko aktivistov z nášho spoločenstva podujalo na vyčistenie opustených a zabudnutých náhrobkov zosnulých členov židovskej komunity, ktorá kedysi v našom meste žila a ktorú nám dnes pripomína len nedávno zrekonštruovaná budova miestnej synagógy.

Náš areál sa postupne stáva akýmsi komunitným centrom. V príjemnom prostredí sa tu stretávajú mladé rodiny s deťmi, skupina mládeže, prebehlo tiež už niekoľko prednášok pre ženy, taktiež koncerty a jedna cestovateľská beseda.

logos-10-2019-brezno-02.jpg

Veľké poslanie

Hlavným mottom a úlohou nášho zboru je napĺňanie „Veľkého poslania cirkvi“, teda svedectvo o Kristovi a získavanie učeníkov. Každý, kto sa stretne s Božou dobrotou a láskou, ktorá vedie človeka k pokániu, má možnosť sa rozhodnúť, či chce byť učeníkom Pána Ježiša a jeho nástrojom na tejto zemi. Evanjelium, dobrá správa o Božom Synovi, jeho obeti na kríži a slávnom zmŕtvychvstaní, je už 2000 rokov veľmi mocným a revolučným posol­stvom, ukazujúcim ľuďom cestu k spáse a radosťou naplnenému zmysluplnému životu.

S mocou evanjelia by sa mal zoznámiť každý človek, a to je najdôležitejšou úlohou cirkvi v dnešnom svete. Región Horehronia je typický pomerne silnou religiozitou obyvateľstva. Tá však má väčšinou podobu iba náboženských tradícií a zvykov. Keď sa s ľuďmi rozprávame o osobnom vzťahu s Bohom a duchovnom živote, zisťujeme, že skutočne ide len o tradície. Práve v tomto deficite biblickej známosti a osobnej skúsenosti s Bohom vidíme veľkú potrebu nášho regiónu. Našou úlohou je túto potrebu, o ktorej ľudia možno ani nevedia, napĺňať a ukázať im, že kresťanstvo je viac ako ľudské tradície, že evanjelium je „mocou Božou na spásu pre každého, kto mu uverí“ (R 1,16).

Moderné bohoslužby

V našom kostole na Banisku (oproti Kauflandu) sa stretnete s bohoslužbami, ktoré majú za cieľ osloviť ľudí 21. storočia. Kresťanstvo má možno 2000-ročnú históriu, ale rozhodne nie je niečím zastaralým alebo irelevantným. Kresťanská hudba môže znieť moderne, biblické kázne a prednášky môžu byť zbavené nábožného pátosu a praktickým spôsobom sa prihovárať ľuďom dnešných čias. O toto sa v našom spoločenstve snažíme. Naše dvere sú otvorené pre každú hľadajúcu dušu. Srdečne vás pozývame.

Foto: Yasmin MuchováSúvisiace články

NF Milost|Logos 1 / 2018 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi
NF Milost|Logos 8 / 2021 | Jaroslava Marcienková |Reportáž
NF Milost|Logos 11 / 2017 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi
Kresťanské spoločenstvo Bratislava|Logos 9 / 2009 | Stanka a Ľubo Havierníkovci |Predstavujeme
Křesťanské společenství Milost Olomouc|Logos 8 / 2009 | Martin Mazúch |Predstavujeme