Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Kresťanské spoločenstvo Milosť Nitra

logos-11-12-2019-nitra1.jpg

Milý čitateľ Logosu, v nasledovných riadkoch by sme sa vám radi predstavili. Sme Kresťanské spoločenstvo Milosť sídliace na juhozápadnom Slovensku, v krajskom meste Nitra, ktoré je známe dvomi univerzitami, bohatou minulosťou a pravidelne organizovanými výstavami na Agrokomplexe.

Jadro nášho zboru tvoria najmä manželské páry a jednotlivci, ktorí už dlhodobo slúžia Pánovi a môžu byť oporou pre nových veriacich. Naším špecifikom je silná a početná mládež, ktorá sa tiež podieľa na budovaní Božieho diela. Tvoríme jeden celok s trnavským zborom a misijnými skupinami v Partizánskom a Leviciach.

Náš zbor, ktorý tu funguje už od roku 2005, v tento rok prešiel veľkou zmenou v podobe zmeny vedenia. Od marca 2019 nás vedie pastor Martin Mazúch, ktorý nám predostrel nové výzvy, ciele a vízie, ktoré sme od neho aj prijali.

Rekonštrukcia zborovej budovy a naša vízia o budúcnosti

Hovorí sa, že človek, ktorý verí v budúcnosť, buduje. Aj my sme priložili ruku k dielu a prácu sme začali rekonštrukciou zborovej budovy. Naša vízia nesie názov Zapáľ oheň, ktorá pramení z príbehu v 28. kapitole Skutkov apoštolov, kedy apoštol Pavol a jeho spolucestujúci stroskotali pri ostrove Malta. Slabí, ubití, hladní a smädní natrafili na domorodcov, ktorí im prejavili ľudomilnosť tým, že založili oheň a ochránili ich pred dažďom a zimou. Naším cieľom je zrekonštruovať a modernizovať celú našu zborovú budovu, aby sme my ako cirkev mohli slúžiť a preukázať lásku a ľudomilnosť ľuďom v našom regióne a zapáliť oheň. Viac o našej vízii a o tom, ako sa aj VY môžete stať jej súčasťou, sa dozviete v našom videu s názvom Zapáľ oheň #1 na milost.tv alebo na YouTube kanáli Kresťanského spoločenstva.

logos-11-12-2019-nitra7.jpg

Naša nová „Kaviareň Milosť“

Už dlhšiu dobu sme mali na srdci vybudovať v našej zborovej budove kaviareň, ktorá by slúžila na budovanie vzťahov a konali by sa v nej rôzne akcie. V tomto roku sa náš sen stal skutočnosťou. Od začiatku fungovania kaviarne sa slúžiaci bratia a sestry podieľajú na tom, aby vždy bola k dispozícii dobrá káva, lahodný čaj, čerstvé občerstvenie a sladké potešenie. Naša kaviareň veľmi úzko súvisí s prehlbovaním vzájomných vzťahov. Môžeme sa porozprávať pri dobrej šálke kávy alebo čaju a popritom zdieľať o Božích veciach, hovoriť svedectvá a byť povzbudením jeden pre druhého. Kaviareň pomáha vytvoriť príjemnú a slobodnú atmosféru, v ktorej sa aj noví ľudia cítia dobre a uvoľnene.

Služba deťom a práca s dorastom

Kvôli potrebám kaviarne sme besiedku dočasne presunuli do prechodnej miestnosti, ale očakávame nové rodiny a rast v počte detí, takže rekonštrukcia budovy sa týka aj vybudovania nových miestností pre detičky. Veríme, že deti a mladá generácia sú veľmi dôležité v Božom kráľovstve, takže im chceme odovzdať dobré morálne hodnoty a pravé poznanie Boha a Jeho Slova. Očakávame, že nové priestory v našej budove túto potrebu naplnia. Okrem nedeľnej školy a besiedky pravidelne usporadúvame letný tábor s názvom „Víťaz“ v Smoleniciach na konci letných prázdnin. Cieľom je šíriť mentalitu víťazstva medzi deťmi. Naši bratia a sestry pripravujú pre deti rôzne športové aktivity, workshopy, vodné a strategické hry, opekačku a iné tvorivé činnosti. Veľa detí sa zúčastnilo tábora aj v roku 2019 najmä z okolia Smoleníc, Trnavy, Nitry, ba prišli deti aj z českých zborov.

logos-11-12-2019-nitra6.jpg

Evanjelizačná činnosť

Nitra je jedno z najrýchlejšie rastúcich slovenských miest. Neustálym rozvojom regiónu pribúda aj počet obyvateľov. Je to univerzitné mesto, takže mladí ľudia sú doslovne všade. Preto aj v našom zbore funguje evanjelizačný tím a robíme pouličné evanjelizácie, kedy v uliciach Nitry a Trnavy kážeme ľuďom dobrú správu. Misijná organizácia Harvest pravidelne podporuje naše evanjelizácie. Veľkým prínosom pre náš zbor je podpora a spolupráca s bratmi a sestrami z Galanty. Spolu s pastorom Romanom Lencsésom sme organizovali evanjelizáciu s Alexom Peremotom v Nitre aj v Trnave, ktorú sme zakončili večernými zhromaždeniami. Povzbudení z úspešnej evanjelizácie sme sa rozhodli usporiadať semináre o evanjelizácii spolu s galantským zborom. Prvý z nich sa uskutočnil v Trnave. Na tomto seminári nás pastor Martin Mazúch vyučoval o tom, ako sa nehanbiť za evanjelium a ako ho efektívne šíriť medzi známymi, priateľmi a rodinnými príslušníkmi. Za posledné obdobie sme mali v zbore mnohé významné návštevy, napríklad senior pastora Jaroslava Kříža, Jozefa Škardu z Olomouca, Adriána Šestáka z Bratislavy a tiež pastora z Texasu, Billa Moora, Bruna Knutzena z Dánska a už zmieneného Alexa Peremota z Litvy.

Upevňovanie vzťahov

logos-11-12-2019-nitra2.jpgSme veľmi radi, že za posledných osem mesiacov sa naše vzťahy v rámci cirkvi viac prehĺbili a spoločne budujeme jednotu v Božom diele. Ako to robíme? Organizovali sme zborový deň pri Malženiciach, kde nás čakal vynikajúci guláš, rôzne hry pre deti, tombola a, samozrejme, dobrá nálada a vzájomné spoločenstvo. Mládež pravidelne organizuje stretnutia v našej kaviarni alebo výlety po okolí. V marci sa nám podarilo posilniť štruktúru zboru vymenovaním nových presbyterov (starších zboru) a ustanovením nových služieb, do ktorých sa môžu zapájať mladí aj starí. Zbor navštevujú malé aj veľké rodiny, ktoré vytvárajú atmosféru rodiny a prijatia. Nemôžeme zabudnúť ani na nášho pastora Martina Mazúcha, ktorý nás od prvého dňa starostlivo vyučuje a buduje. Jeho kázne sa mocným spôsobom dotýkajú našich sŕdc a je dobré vidieť zmeny v postojoch ľudí, väčšiu horlivosť slúžiť Pánovi a zažívať radosť, ktorá pramení z toho, že človek činí Božiu vôľu. Sme vďační a radujeme sa, keď vidíme, že noví ľudia prichádzajú do cirkvi, zakúsia Božiu dobrotu a lásku a osobným spôsobom zažívajú Jeho realitu. Každý človek, či už dlho navštevuje zbor alebo je nováčik vo viere, môže nájsť svoje miesto u nás a zakúsiť prijatie nielen od bratov a sestier, ale aj od Toho, od ktorého prichádza dokonalá láska, prijatie, pokoj, radosť a požehnanie – od nášho milujúceho Boha.

Pozeráme sa na budúcnosť s vierou a nádejou, preto budujeme zbor, naše vzťahy, osobné životy a veríme, že pozitívne ovplyvníme mestá Nitru, Trnavu, Partizánske, Levice aj ich okolie a potom postupne celý náš národ. S vierou a nádejou ukotvenou v nebi pokračujeme.Súvisiace články

Kresťanské spoločenstvo Nitra|Logos 5 / 2009 | Milan Dupan |Predstavujeme
NF Milost|Logos 1 / 2018 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi
NF Milost|Logos 8 / 2021 | Jaroslava Marcienková |Reportáž
NF Milost|Logos 11 / 2017 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi
Kresťanské spoločenstvo Bratislava|Logos 9 / 2009 | Stanka a Ľubo Havierníkovci |Predstavujeme