Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Kresťanské spoločenstvo Milosť Bardejov

logos-06-07-2019-bardejov-skupina.jpgKľúčovým momentom v živote zboru v Bardejove bolo rozhodnutie, že po každej modlitbe za prebudenie, rast zboru, mládež, vodcov a služobníkov musí nasledovať skutok. Stačí maličkosť: pozvať známych na prednášku, film, koncert či inú zborovú akciu. A tak sme sa stali akčnými ľuďmi, Pán sa k našej práci priznal a posiela nám nádherných a aktívnych ľudí, ktorí sa stali spoľahlivou súčasťou cirkvi. Nečakali sme na to, že nás niekto bude motivovať, našou motiváciou je Božie slovo: „Čiňte mi učeníkov.“

V spolupráci s KS Milosť Liptovský Hrádok sme pripravili gospelový koncert a evanjelizáciu na námestí v Bardejove. Veľkou podporou a prínosom boli pre nás mladí z Liptovského Hrádku, ktorých nesmierna pracovitosť a aktivita motivovala aj nás pri osobných rozhovoroch na Bardejovskom jarmoku.

Počas koncertu na námestí sme sa stretli s riaditeľom Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove a počas krátkeho rozhovoru vznikla naša spolupráca v rámci programu Dobrá kapela. Náležite sme sa do toho pustili a pripravili gospelové koncerty s Jody Winchester a skupinou Perla z Liptovského Hrádku. Koncerty boli prenášané na FB mesta Bardejov a sledovalo ich niekoľko tisíc ľudí. V spolupráci budeme pokračovať a v budúcnosti pripravujeme koncert s Vierkou Berkyovou.

Hodnotné ovocie priniesla aj služba Alexa Peremota, Marka Zechina, prednášky a svedectvá Slava Drlíka, manželov Dubinákovcov a Stahalovcov z Holíča. Ľudia, ktorí boli konfrontovaní s pravdou evanjelia a rozhodli sa nasledovať Pána, sa stali učeníkmi a už sami majú svojich učeníkov. Dôraz je stále kladený na osobný vzťah s Ježišom Kristom. Je nádherné vidieť rozhodnutia odovzdať život Pánovi Ježišovi a byť svedkom následných krokov ako sú krst, začlenenie do zboru, rast, služba a ovocie.

Neoddeliteľnou súčasťou cirkvi je mládež. Skupinka mladých má svoje pravidelné stretnutia, ale organizujeme aj mimoriadne akcie. S veľkou radosťou a nasadením si vyskúšali jazdu na koňoch, ktorú sme pripravili v rámci MDD na ranči Slnečný majer v Stebníku. Táto aktivita bola príťažlivá aj pre deti, ktoré nechodia pravidelne do zboru, ale ich rodičia patria k našim priateľom. Zúčastnili sa aj teenagerského tábora a veríme, že budú ďalej rásť v poznávaní Pána.

Ďakujeme za možnosť pravidelne sa zúčastňovať Kresťanských konferencií v Banskej Bystrici. Pre nás z Bardejova je to síce dlhá cesta, ale rozhodli sme sa cestovať mikrobusom, čím sa otvárajú možnosti aj pre tých, ktorí majú problematické cestovanie spojmi, a tak si môžu aj oni vychutnať perfektné chvály a Božie slovo. Rozhodli sme sa študovať na Biblickej škole, čo nám všetkým prinieslo požehnanie, nie iba vedomosti. Už sme úspešne ukončili druhý ročník. Ďakujeme zboru KS Milosť Banská Bystrica, pastorovi Jardovi Křížovi, všetkým pracovníkom a vyučujúcim jednotlivých predmetov za túto jedinečnú možnosť.

Veľké ĎAKUJEM patrí zboru KS Milosť Liptovský Hrádok, pastorovi Kamilovi Dzuriakovi a jeho manželke Ľubke. Bez ich neúnavného úsilia, pravidelných ciest do Bardejova a podpory v každej oblasti by naša práca nemohla napredovať.

Marián a Kvetka Kaňuchovci
KS Milosť BardejovSúvisiace články

NF Milost|Logos 1 / 2018 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi
NF Milost|Logos 8 / 2021 | Jaroslava Marcienková |Reportáž
NF Milost|Logos 11 / 2017 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi
Kresťanské spoločenstvo Bratislava|Logos 9 / 2009 | Stanka a Ľubo Havierníkovci |Predstavujeme
Křesťanské společenství Milost Olomouc|Logos 8 / 2009 | Martin Mazúch |Predstavujeme