Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Kresťanské spoločenstvo Milosť Bratislava

logos-08-09-2019-chvaly-2-1.jpg

V Bratislave funguje samostatný zbor už vyše 14 rokov pod službou pastora Adriána Šestáka a jeho manželky Zuzky. Ako samotné mesto Bratislava, tak aj zbor má svoje špecifiká.

Ľudia sa do hlavného mesta sťahujú zvyčajne z ekonomických dôvodov. Nové prostredie a výzvy, ktorým musia čeliť, v nich vypôsobujú väčší zápal, nadšenie a energiu púšťať sa do nových vecí. Kresťania v bratislavskom zbore sú tiež takí.

Jadro zboru je oproti zborom v ostatných mestách o dosť mladšie. Tvoria ho mladé manželské páry s malými deťmi. Životný rytmus v Bratislave ide oveľa rýchlejšie, ľudia trávia v práci podstatne viac času, preto pre kresťanov nie je vždy jednoduché oddeliť si čas pre službu. No na druhej strane, keď už bratia a sestry z Bratislavy oddelia svoj čas pre Pána, slúžia naplno a s veľkým nadšením. Sú plní iniciatívy, nápadov a entuziazmu.

Posledné tri roky boli pre bratislavský zbor dôležité. Udiali sa viaceré zmeny, ktoré stmelili veriacich a posunuli prácu v cirkvi dopredu.

Nové zborové priestory

logos-08-09-2019-pastor-adrian.jpgDôležitým míľnikom v živote zboru bolo získanie dlhodobého nájmu v pekných priestoroch. V roku 2015 musel zbor opustiť dobre situované priestory v centre mesta. Keďže sa hneď nepodarilo nájsť úplne vhodný priestor, zhromaždenia sa konali v hoteli Barónka v periférnej časti Bratislavy. Bolo to pre zbor obdobie, kedy sa viera a ochota bratov a sestier priniesť ešte väčšiu obeť do prípravy bohoslužieb prehĺbila a posilnila. Taktiež sme zasiahli Božím slovom inú časť Bratislavy. No pre mnohých bolo komplikované sa dopraviť na zhromaždenie a cítili sme pokles návštevnosti zhromaždení.

V roku 2016 sa nám podarilo získať do dlhodobého prenájmu lepšie situované priestory, ktoré pôvodne slúžili ako predajňa nábytku. Bratia a sestry sa pustili do rekonštrukcie, zhodil sa sadrokartónový strop, namontovala vzduchotechnika, klimatizácia, postavilo pódium, vymaľovalo sa, zariadili sa besiedky. Prerábka bola technicky náročná, no ochotne sme to zvládli. Od druhej polovice roku 2016 už zbor funguje v týchto priestoroch, ktoré sú lepšie dostupné, priestrannejšie a aj modernejšie. Po troch rokoch vidíme, že účasť veriacich na zhromaždeniach sa opäť obnovila do pôvodných počtov a darí sa rozvíjať aj priateľské vzťahy medzi veriacimi. K tomu významne prispieva aj kaviareň vo vstupnej hale zboru. Je to vynikajúce miesto pre rozhovory a integráciu nových ľudí do cirkvi. Kaviareň tiež využívame na spoločné obedy po nedeľnej bohoslužbe. Veriaci tak majú čas pokojne si posedieť pri dobrom jedle a porozprávať sa.

Skvalitnenie chvál a modernizácia techniky

S novými priestormi sa otvorili možnosti pre rozvoj jednotlivých služieb. Veľké odľahčenie zažila hlavne služba chvál, keďže permanentné skladanie a rozkladanie aparatúry zobralo veľa síl a spôsobilo opotrebenie celej techniky. Dlhodobo stabilné priestory vniesli väčší pokoj a jednotu do chvál. Mohli sme opäť obnoviť pravidelné spoločné nácviky a zamerať sa aj na jednotlivé čiastkové úlohy celého chváliaceho tímu. V duchovnej rovine považujeme za veľmi dôležité nasledovanie pastorovej vízie, ktorý pomáha udržať správne videnie o chválach a ich podstate. 

logos-08-09-2019-vianocny-koncert-2.jpgČo sa týka zloženia chváličskej kapely Rockstanders, tak za posledné tri roky pribudli do tímu ďalší kľúčoví ľudia, ktorí posilnili tím duchovne aj hudobne, a zároveň priniesli nové inšpirácie a podnety. Kapelu tvoria všetko mladí ľudia vo veku okolo 30 rokov. Fenoménom je, že počet členov kapely je skoro rovnaký ako počet detí chváličov (deti nemajú viac ako 6 rokov), čo často vyžaduje veľkú obeť a zanietenie pre službu.

Neustálym prínosom pre chváliaci tím je Pasqual „Paci“ Barile z budapeštianskeho zboru, ktorý svojou vytrvalosťou a veľkou životnou energiou prispieva k stabilite chvál. Momentálne je to už päť rokov, čo sa pravidelne zúčastňuje nedeľných zhromaždení a prechádza s nami v tejto službe všetkými radosťami a zároveň aj turbulenciami.

Taktiež sa rozšíril technický tím, ktorý sa v podstatnej miere podieľa na kvalite bohoslužieb – zvukári, kameramani, fotografi, titulkári, osvetľovači a ľudia zodpovední za propagáciu zboru na sociálnych sieťach a webe. Veríme, že Božia práca si zaslúži to najlepšie. Vďaka Pánovi, podarilo sa nám nedávno získať nové technické vybavenie – farebné osvetlenie a mixpult, čím sa zvýšila kvalita vizuálnej stránky bohoslužieb a aj zvuku. Naším cieľom je, aby sme Božie kráľovstvo vedeli reprezentovať na profesio­nálnej úrovni, či už ide o kvalitu hudobných vystúpení, vizuálu, no predovšetkým kvalitu duchovného života služobníkov.

Sme veľmi radi, že v septembri hostil bratislavský zbor seminár chvál, na ktorom kázali služobníci z budapeštianskeho zboru. Veríme, že skúsenosti bratov z Budapešti posilnia a posunú chvály dopredu.

Evanjelizácie

Bratislava sa už považuje za veľkomesto. Fenoménom veľkomiest je anonymita a často aj neosobnosť. Pre nás je to výhoda pri komunikácii s novými ľuďmi. Ľudia nemajú vytvorené voči zboru predsudky, sú otvorenejší pre nové veci a zbor nemá nálepku, ktorá by bránila ľuďom prísť do cirkvi. V lete evanjelizujeme formou piknikov v Sade Janka Kráľa. Do parku donesieme občerstvenie, trampolínu, preliezačky a hračky pre deti a menšiu aparatúru, cez ktorú sa hrá a káže. Ľudia sa radi pri občerstvení zastavujú, a tak je príležitosť s nimi rozprávať o Bohu. Tohto roku podporili tieto evanjelizačné aktivity aj Alex Peremot a Andy Wallis.

logos-08-09-2019-evanjelizacia-7.jpg

V chladnejších mesiacoch pozývame ľudí na kampane s hosťami zo zahraničia. Minulú jeseň sa nám osvedčili tiež vianočné koncerty v kaviarňach. Vyvrcholením menších koncertov bol veľký vianočný koncert v priestoroch zboru, na ktorom zahralo viacero kapiel aj z iných miest.

Stále hľadáme nové spôsoby, ako ľudí osloviť a pritiahnuť na podujatia. V poslednej dobe sa nám osvedčila komunikácia cez sociálne siete. Podarilo sa nám zasiahnuť veľký počet ľudí cez reklamy na facebooku. Ľudia, ktorých zaujme upútavka, nemajú problém prísť na podujatie, aj keď ich osobne nikto nepozval.

Za úspech považujeme aj to, že sa vytvorila stabilná skupina veriacich, ktorí sa aktívne zúčastňujú rôznych typov evanjelizácií a účasť na evanjelizáciách berú ako svoju službu. Nemajú problém vycestovať aj do okolitých miest a podporiť evanjelizačné kampane tam. Vidíme za dôležité navštevovať aj jednotlivé mestské časti Bratislavy – hlavne Petržalku, a okolité mestá – Piešťany, Pezinok či Malacky. Veríme, že aj v týchto mestách vzniknú stabilné misijné skupiny.

Práca s deťmi a mládežou

logos-08-09-2019-karneval.jpgV posledných rokoch sme museli posilniť aj službu deťom. Z kedysi prevládajúcej skupiny študentov sú dnes už vo veľkej miere hrdí rodičia. O tom, že máme v zbore detí naozaj požehnane, svedčí aj fakt, že im patrí skoro celé prvé podlažie zborových priestorov. Presťahovanie sa do novej zborovej budovy umožnilo vytvorenie pohodlných priestorov pre deti každej vekovej kategórie. 

Špecifikom v našom zbore je služba stráženia už aj tých najmenších detí. Len tých do štyroch rokov je pomerne veľa a stále pribúdajú. Možnosť nerušene si vychutnať celú bohoslužbu ocení nejeden rodič. Veľký počet detí máme aj v besiedke do 11 rokov. Služobníci každý týždeň sprevádzajú deti biblickými príbehmi a pravdami z Božieho slova. Pravdaže zostane čas aj na kreatívne aktivity či spoločné hry.

Uvedomujeme si, že je dôležité, aby sa medzi deťmi vytvorili silné priateľstvá. Našou snahou je vytvoriť priestor pre ich spoločné stretnutia aj mimo bohoslužby. Takou príležitosťou sú napríklad rôzne hry, športové a iné aktivity v parku, či už pri príležitosti Medzinárodného dňa detí alebo počas zabehnutých letných evanjelizácií. Veľmi obľúbenými sa stali aj tzv. nočné dobrodružstvá, ktoré zvykneme robiť v zimných mesiacoch. Ide o večer plný zábavy, občerstvenia a bohatého programu, vždy s inou témou – napríklad Pevnosť Boyard; Párty nočné dobrodružstvo, kde sa vyšantili nielen deti, ale aj vedúci; alebo Škola prežitia, kde bol cieľ priblížiť deťom realitu života – byť pripravený na akúkoľvek situáciu, nezľaknúť sa, nevzdávať sa, budovať sebadôveru. Následne zostávajú deti spať v zborových priestoroch, čo je skutočne malým spoločným dobrodružstvom. Veríme, že z nich vyrastie silná generácia, ktorá prevezme štafetu boja viery.

Ďalším novým obzorom je služba teenagerom a mládeži. Týchto zatiaľ v bratislavskom zbore nie je veľa, no deti postupne dorastajú. Preto asi pred rokom začali pravidelné stretnutia pre tínedžerov počas bohoslužby. Podarilo sa vybudovať stabilný tím služobníkov, ktorí sa mladým venujú.

Vízia do budúcna

logos-08-09-2019-pastor-michal.jpgTým, že pastor Adrián Šesták zastrešuje viacero zborov a venuje sa práci aj v turčianskom regióne a na Hornom Považí, vzišla potreba rozložiť sily a ustanoviť pomocného pastora, ktorý vie byť bližšie k veriacim a zastrešiť potreby zboru. Do tejto úlohy bol od jesene minulého roka vybraný Michal Tausk s manželkou Naďkou. Cieľom je tak posilniť vnútornú stabilitu zboru a fungovanie jednotlivých služieb.

Veríme, že v blízkom období vzrastie počet členov na 200 veriacich. Radi by sme rozšírili prácu a založili misijné skupiny v ďalších mestách v okolí Bratislavy. Našou víziou je aj získanie vlastnej nehnuteľnosti v centre mesta. Veríme, že Boh vie dať aj na toto milosť.

Potenciál Bratislavy vidíme aj v jej strategickom postavení v krajine, či kontakte s ostatnými skupinami veriacich. Vidíme za dôležité reprezentovať Božie dielo v hlavnom meste a usporadúvať tu veľké podujatia, ktoré majú celonárodný význam. V poslednej dobe boli takými podujatiami konferencia usporiadaná k 70. výročiu vzniku Štátu Izrael, ktorej sa zúčastnil veľvyslanec Štátu Izrael, a aj niektorí poslanci slovenského a európskeho parlamentu. Za prelomovú považujeme konferenciu s Rodney Howard-Brownom. Táto konferencia bola opätovným začiatkom Rodneyho služby v strednej Európe a otvorila mu cestu opäť do budapeštianskeho zboru. Pracujeme na tom, aby sme vedeli pozvať ďalších veľkých Božích služobníkov na podobné konferencie.

Modlíme sa za to, aby sme vedeli zasiahnuť ľudí na všetkých úrovniach – politikov, diplomatov, novinárov, hercov, ľudí zo showbiznisu, riaditeľov firiem, podnikateľov atď. Božie kráľovstvo je otvorené pre každého a stále vidíme nové výzvy a úrovne, kam vieme našu službu pre Pána posunúť.Súvisiace články

Kresťanské spoločenstvo Bratislava|Logos 9 / 2009 | Stanka a Ľubo Havierníkovci |Predstavujeme
NF Milost|Logos 1 / 2018 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi
NF Milost|Logos 8 / 2021 | Jaroslava Marcienková |Reportáž
NF Milost|Logos 11 / 2017 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi
Křesťanské společenství Milost Olomouc|Logos 8 / 2009 | Martin Mazúch |Predstavujeme