Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Kresťanské spoločenstvo Živá viera

logos-03-2017-ziva-viera-01-1.jpg

Naše spoločenstvo v súčasnosti zažíva pomerne dobré obdobie. Po malých aj veľkých turbulenciách prišla do nášho zboru dobrá atmosféra, stabilita a jednota, lebo zo skúseností vieme, že s troškou súdržnosti, väčšou citlivosťou, pozornosťou môžeme mimoriadne veľa urobiť jeden pre druhého, pre ľudí v tomto meste, regióne – dokonca viac, než sme urobili doteraz.

logos-03-2017-ziva-viera-02.jpgK tomu nepotrebujeme veľké investície, len dobré srdce, komunikáciu, záujem o ľudí a jeden dobrý tím a tým my sme. Formujú nás životné skúsenosti, často ťažké. Ťažké časy však prinášajú sladké ovocie.

Ďakujeme za každú preukázanú úctu od ľudí, ktorí počúvali a počúvajú naše rady a pomáhajú nám, uvedomujúc si, že vtedy je Boh šťastný a my sme šťastní a spokojní spolu s Ním, keď vidíme, ako ich životy v Pánovi napredujú!

Je pred nami výnimočný rok, vediac, „že všetkému sa priblížil koniec“ (1. Petra 4,7).

Prišla jar, verejné priestranstvá sú plné slnka, ľudí a sú nám dostupné – ĽUDIA HĽADAJÚ! „Priprav svoju prácu vonku, prihotov si ju na poli a potom budeš budovať svoj dom.“

Cítime väčší hlad a smäd po tejto práci a veríme, že sme taký tím, spolu s tímom z Bratislavy, okolo ktorého vibruje Božia sila a moc, ktorá priťahuje ľudí k Ježišovi, oni sa obrátia a my im potom pomôžeme zamilovať si Božie slovo, aplikovať ho do svojho srdca a potom praktizovať vo viere v každodennom živote s Ním.

logos-03-2017-ziva-viera-03.jpgMilujeme svoje mesto a región, do ktorého nás Boh vyslal so svojím Slovom, ktoré rastie v nás spolu s láskou k Nemu a dáva nám silu zdolávať všetky prekážky. „... a hľadajte pokoj mesta, do ktorého som vás presťahoval, a modlite sa zaň Hospodinovi, lebo v jeho pokoji budete mať pokoj.“ (Jeremiáš 29,7)

Čitateľom Logosu prajeme radosť z každodennej práce, do ktorej nás Boh povolal, lebo radosť Pánova je našou PEVNOSŤOU.

A odkaz pre rodiny – aby ste boli ako Rachab, ktorá zhromaždila do svojho domu celú svoju rodinu a boli zachránení Zmluvou, ktorú Boh urobil skrze červený povrázok, ktorý symbolizuje krv Ježiša Krista.Súvisiace články

Kresťanské spoločenstvo Bratislava|Logos 9 / 2009 | Stanka a Ľubo Havierníkovci |Predstavujeme
Kresťanské spoločenstvo Nitra|Logos 5 / 2009 | Milan Dupan |Predstavujeme
Kresťanské spoločenstvo Žilina|Logos 4 / 2009 | Redakcia |Predstavujeme
Kresťanské spoločenstvo Trenčín|Logos 1 / 2022 | Martin Vincurský|Predstavujeme
Kresťanské spoločenstvo Martin|Logos 5 / 2017 | Lucia Šlichtíková|Predstavujeme