Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Logos marec 2017


Vyberáme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

V posledných týždňoch prebehli v našich zboroch dve kampane, jedna s bratom Johnom Huizingom z Kanady, na druhej slúžil pastor Bruno Knutzen z Dánska. Čítať viac...