Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Marcová konferencia v Banskej Bystrici

24. až 26. marca sa opäť po nejakom čase uskutočnila Kresťanská konferencia

logos-04-2017-konfera-01-1.jpg

Bratia a sestry zo slovenských Kresťanských spoločenstiev a českej Cirkvi viery sa zišli, aby spoločne strávili čas pri uctievaní Boha a počúvaní kázaného Slova.

Tentokrát mala konferencia dvoch zahraničných hostí. Na piatkovom mládežníckom zhromaždení slúžil lotyšský misionár a evanjelista Alex Peremot, ktorý sa venuje pouličnej evanjelizácii, službe mládeži a ako cestujúci evanjelista slúži predovšetkým v Rusku a krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Vo svojej kázni viedol mladých ľudí k životu „v Božom ohni“, k naplneniu Duchom Svätým a k radikálnemu nepokryteckému nasledovaniu Pána. Mnohí mládežníci aj starší návštevníci tohto stretnutia skrze jeho službu zažili mocný Boží dotyk. V tomto čísle nášho časopisu nájdete tiež rozhovor s týmto prvým rusky hovoriacim služobníkom, ktorý na­vštívil naše zbory.

Sobotný program konferencie prebehol čisto v réžii našich zborov, pričom hlavného rečníka, senior pastora Jaroslava Kříža, dopĺňali rečníci z našich zborov. Medzi sobotnými zhromaždeniami tradične prebiehali krsty, a preto sme sa na večernom zhromaždení mohli opäť tešiť z množstva nových ľudí, ktorí odovzdali svoje životy Pánovi a rozhodli sa to potvrdiť krstom. Vždy je veľmi povzbudzujúce vidieť, ako jednotlivé zbory rastú. Dominantnou témou sobotného dňa bolo posolstvo senior pastora o konaní Božej vôle, lebo iba to vie urobiť človeka naozaj šťastným a dáva našim životom zmysel a hodnotu. Zjavne to bol najdôležitejší odkaz celej konferencie.

V nedeľu sme medzi sebou po rokoch privítali služobníka budapeštianskeho Zboru viery Józsefa Nagya. Brat József je známy svojimi jednoduchými, priamymi a veľmi silnými kázňami, v ktorých nezaprie svoje výrazné obdarovanie pre evanjelizáciu. Tentokrát v Banskej Bystrici kázal o aktívnom kresťanskom živote a o tom, ako máme spolupracovať s pomazaním. Našou úlohou je prinášať ovocie, nechať sa vyslať Otcom a dovoliť Duchu Svätému, aby sa cez nás prejavoval. Naše telo síce býva zlým Pánom, ale vie byť vynikajúcim služobníkom, keď ho podmaníme, aby konalo Božiu vôľu. József nás tiež povzbudzoval, aby sme sa veľa modlili v jazykoch, lebo týmto spôsobom sa očistí naša reč a my budeme pripravení a použiteľní pre Božiu prácu.

Pravidelné bystrické konferencie sú vždy veľkým povzbudením a občerstvením tak pre návštevníkov, ako aj pre organizátorov. Preto už teraz s nadšením očakávame tú nasledujúcu, ktorá bude v júni.

Fotografie z konferencie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.Súvisiace články

Evanjelizácia v Banskej Bystrici|Logos 8 / 2009 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 10 / 2014 | Magdalėna Mináriková|Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 12 / 2022 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Jarná kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 5 / 2016 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Novembrová Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 11 / 2017 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi